Influensavaccin DIS

Frågor om ramavtalet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Influensavaccin DIS

2021-09-16 till 2031-09-14

Om Ramavtalet

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Skrivet om avtalet