Adda

Professionella tjänster

Kategorin Professionella tjänster innehåller finans- och tjänsteinriktade ramavtal framtagna för att underlätta kommuners och regioners finansiella hantering. Exempel på befintliga avtal är banktjänster, inkasso och pension.

Kontaktperson

Charlotte Dagnäs

Charlotte Dagnäs

Tel:
08 709 59 86
Skicka e-post

Kategoriansvarig Charlotte Dagnäs berättar om sin kategori

"Ramavtalen inom min kategori upplevs i vissa fall som komplexa och problematiska att upphandla själva för kommunen och regionen. Med det i beaktande vill vi erbjuda färdiga helhetslösningar som är lätta, trygga och säkra. Visionen är att säkerställa bästa möjliga avtal för kunderna samtidigt som vi förblir en attraktiv försäljningskanal för leverantörerna.

Utveckling: Jag samtalar dagligen med kunder, leverantörer och bransch så jag kan förstå vilka utmaningar och möjligheter som finns inom kategoriområdet. Arenor vi möts på är bland annat mässor och olika sorters events. Utöver detta är målsättningen att ha en aktiv avtalsförvaltning i ramavtalen så kundnöjdhet och följsamhet ökar."

Pågående upphandlingar inom Professionella tjänster

Upphandling Status Sista datum för anbud Planerad avtalsstart
Gransknings- och rådgivningstjänster 2022 Planerad - September 2023
Banktjänster 2023 Planerad - Mars 2024