Banktjänster 2018

Banktjänster 2018 är framtaget för att passa de flesta behov som finns och behövs för att ha en bra banktjänst. Vi har öppnat upp ramavtalet för att framtida utveckling ska till största mån vara tillgänglig under hela ramavtalsperioden. Ett ramavtal som är aktuellt i dag, och om fyra år.

Frågor om ramavtalet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Banktjänster 2018 - Betalningstjänster inkl infrastruktur

2020-04-15 till 2024-04-14

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Avtalstiden är 2 år med option att förlänga i ytterligare 1 + 1 år. Ett stort omtag av avropsmall har gjort för att göra tjänsten enklare vid avrop för både kund och leverantör.

banktjänster2018.betalningstjänster_450x300.jpgBanktjänster 2018 Betalningstjänster - avtalskort.pdf (151 kB, nytt fönster)

All information om ramavtalet samlat i ett avtalskort.

Här får du snabbt och överskådligt information om ramavtalet.

Ramavtalet omfattar

 • Koncernkonto med kredit
 • In- och utbetalningar
 • Löneförmedlingstjänster
 • E-faktura
 • Övriga banktjänster
 • Internetbank
 • Betalkort med personligt betalansvar
 • Betalkort med upphandlande myndighets betalningsansvar

Så avropar och beställer du

Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning (FKU). Se avropsvägledning och avropsstöd för mer information.

Stöd för avrop

Ramavtalet Banktjänster 2018 – Betalningstjänster inkl. infrastruktur har en ny uppdaterad mall för förnyad konkurrrensutsättning. Den är framtagen tillsammans med vår referensgrupp samt med antagna leverantörer. Vi rekommenderar att denna mall används för att ge er bästa svar och förutsättning för ett bra och tydligt avrop samt avtal med leverantör framåt.

Underlaget i ert avrop kan anpassas för att på bästa sätt möta ert specifika behov utöver det som kravställts i upphandlingen av ramavtalet. Vi har tagit fram en kravkatalog som ni kan tillämpa vid avrop, tillämpningen kan ske både som obligatoriska krav och utvärderingskriterier beroende på ert behov.

Leverantörskontroll med anledning av sanktioner mot Ryssland

Ramavtalet kontrollerat i september 2022.
Läs mer om vad kontrollen innebär här.

Informationstillfälle 20 september 

Vill du veta mer om ramavtalet? Välkommen att delta på vårt digitala informationstillfälle där vi berättar mer om hur du använder avtalet. Datum: 20/9 kl. 10.00-11.30. Anmäl dig här!

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. Exempelvis: Vilket behov har ni idag och i framtiden? Vilka är de nuvarande och kommande volymerna? Vad är kostnaderna för produkter och tjänster idag – och hur ser budgeten ut framöver?

  Tänk på att en bra behovsanalys ger förutsättning till en bra affär!

 3. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning när du gör din förnyade konkurrensutsättning.

 4. Gör din förnyade konkurrensutsättning

  I din förnyade konkurrensutsättning har du möjlighet att precisera kraven som finns i ramavtalet till att passa just dina behov. En förnyad konkurrensutsättning kan se olika ut, från att endast efterfråga pris till en mer komplex förfrågan.

 5. Följ mallarna

  Vi rekommenderar att du använder mallarna för förnyad konkurrensutsättning under fliken Stöddokument, beskriv gärna även din verksamhets förutsättningar. Det underlättar för ramavtalsleverantörerna att besvara din förfrågan samt ökar dessutom deras möjlighet att hitta en så bra lösning som möjligt.

 6. Frångå inte villkoren

  Som beställare ansvarar du själv för att avrop sker inom ramen för villkoren i ramavtalet och i enlighet med LOU (Lagen om offentlig upphandling). Du får till exempel inte "rikta" ditt avrop mot en särskild ramavtalsleverantör. Alla ska konkurrera på lika villkor.

 7. Skicka din förnyade konkurrensutsättning till ramavtalsleverantörerna

  Bland stöddokumenten finns information om vilka leverantörer du ska skicka din förnyade konkurrensutsättning till. Kontaktuppgifter finns även under fliken Leverantörer. Uppge tydligt i vilket format du vill få in leverantörernas anbud.

 8. Utvärdera anbuden

  De anbud du får in värderar du utifrån de kriterier du beskrivit i din förfrågan.

 9. Skicka tilldelningsbeslut

  När utvärderingen är klar skickar du ett tilldelningsbeslut till alla ramavtalsleverantörer som lämnat anbud. Har du använt avtalsspärr, ska du vänta tills denna löpt ut innan du kan teckna kontrakt med vinnande leverantör. 

 10. Teckna kontrakt

  Nu tecknar du kontrakt med vinnande leverantör. I vissa fall finns kontraktsmall under Stöddokument. Tänk på att kontraktets längd och villkor måste följa ramavtalsvillkoren.

  Behöver du ytterligare hjälp kan du kontakta Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad i Tendsign.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Hållbarhet

Inköpscentralen arbetar för att skapa en hållbar, inkluderande och rättvis utveckling i linje med Agenda 2030. Nedan hittar du därför en sammanställning av de hållbarhetskrav och villkor som har ställts i upphandlingen samt av de globala mål som avtalet bidrar till att uppnå.

Hållbarhetssammanställning_Banktjänster_2018[1].pdf (375 kB, nytt fönster)

Banktjänster 2018 – Kortinlösen och betalterminaler

2020-06-01 till 2024-05-30

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Avtalstiden är 2 år med option att förlänga i ytterligare 1 + 1 år.

banktjänster2018.kortinlösen.betalterminal_450x300.jpg

Banktjänster 2018 Kortinlösen och betalterminaler - avtalskort.pdf (169 kB, nytt fönster)

All information om ramavtalet samlat i ett avtalskort.

Här får du snabbt och överskådligt information om ramavtalet.

Ramavtalet omfattar

Tjänsten kortinlösen omfattar inlösen och insättning på anvisat konto för korttransaktioner gjorda av bank, betal och kreditkort via betalterminaler, kassasystem med integrerad betalterminal samt via PSP leverantör avseende internetbetalning hos kund. Kortinlösen omfattas av tjänsterna inlösenavgift för debet och kreditkort inom EU samt kort utanför EU. Transaktioner kopplade till VISA och Mastercard ska kunna hanteras samt även utländska kort.

Tjänsten hyra av betalterminaler omfattar minst tillhandahållande av tre olika betalterminaler; stationär kassaintegrerad, stationär fristående och mobil fristående terminal.

Krav ställda för bland annat implementering, utbildning, support sam avveckling finns tydligt ställda i vårt förfrågningsunderlag.

Så avropar och beställer du

Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning (FKU). Se avropsvägledning och avropsmall för mer information.

Stöd för avrop

Banktjänster 2018 - Kortinlösen samt betalterminaler finns en framtagen mall som förenklar avrop. Vi rekommenderar att denna mall används för att ge er bästa svar och förutsättning för ett bra och tydligt avrop samt avtal med leverantör framåt.

Underlaget i ert avrop kan anpassas för att på bästa sätt möta era specifika behov. Vi har tagit fram en kravkatalog som ni kan tillämpa vid avrop, tillämpningen kan ske både som obligatoriska krav och utvärderingskriterier beroende på ert behov.

Leverantörskontroll med anledning av sanktioner mot Ryssland

Ramavtalet kontrollerat i september 2022.
Läs mer om vad kontrollen innebär här.

Informationstillfälle 20 september 

Vill du veta mer om ramavtalet? Välkommen att delta på vårt digitala informationstillfälle där vi berättar mer om hur du använder avtalet. Datum: 20/9 kl. 10.00-11.30. Anmäl dig här!

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. Exempelvis: Vilket behov har ni idag och i framtiden? Vilka är de nuvarande och kommande volymerna? Vad är kostnaderna för produkter och tjänster idag – och hur ser budgeten ut framöver?

  Tänk på att en bra behovsanalys ger förutsättning till en bra affär!

 3. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning när du gör din förnyade konkurrensutsättning.

 4. Gör din förnyade konkurrensutsättning

  I din förnyade konkurrensutsättning har du möjlighet att precisera kraven som finns i ramavtalet till att passa just dina behov. En förnyad konkurrensutsättning kan se olika ut, från att endast efterfråga pris till en mer komplex förfrågan.

 5. Följ mallarna

  Vi rekommenderar att du använder mallarna för förnyad konkurrensutsättning under fliken Stöddokument, beskriv gärna även din verksamhets förutsättningar. Det underlättar för ramavtalsleverantörerna att besvara din förfrågan samt ökar dessutom deras möjlighet att hitta en så bra lösning som möjligt.

 6. Frångå inte villkoren

  Som beställare ansvarar du själv för att avrop sker inom ramen för villkoren i ramavtalet och i enlighet med LOU (Lagen om offentlig upphandling). Du får till exempel inte "rikta" ditt avrop mot en särskild ramavtalsleverantör. Alla ska konkurrera på lika villkor.

 7. Skicka din förnyade konkurrensutsättning till ramavtalsleverantörerna

  Bland stöddokumenten finns information om vilka leverantörer du ska skicka din förnyade konkurrensutsättning till. Kontaktuppgifter finns även under fliken Leverantörer. Uppge tydligt i vilket format du vill få in leverantörernas anbud.

 8. Utvärdera anbuden

  De anbud du får in värderar du utifrån de kriterier du beskrivit i din förfrågan.

 9. Skicka tilldelningsbeslut

  När utvärderingen är klar skickar du ett tilldelningsbeslut till alla ramavtalsleverantörer som lämnat anbud. Har du använt avtalsspärr, ska du vänta tills denna löpt ut innan du kan teckna kontrakt med vinnande leverantör. 

 10. Teckna kontrakt

  Nu tecknar du kontrakt med vinnande leverantör. I vissa fall finns kontraktsmall under Stöddokument. Tänk på att kontraktets längd och villkor måste följa ramavtalsvillkoren.

  Behöver du ytterligare hjälp kan du kontakta Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad i Tendsign.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Hållbarhet

Hållbarhetssammanställning

Inköpscentralen arbetar för att skapa en hållbar, inkluderande och rättvis utveckling i linje med Agenda 2030. Nedan hittar du därför en sammanställning av de hållbarhetskrav och villkor som har ställts i upphandlingen samt av de globala mål som avtalet bidrar till att uppnå.

Hållbarhetssammanställning_Banktjänster_2018[1].pdf (375 kB, nytt fönster)