Kreditupplysning 2018

Genom ramavtalet Kreditupplysning 2018 kan ni som upphandlande myndighet utföra kreditupplysningar på svenska företag och bevaka dessa över tid. Kreditupplysningar på privatpersoner och utländska företag ingår också i avtalet.

Frågor om ramavtalet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Kreditupplysning 2018

2018-11-01 till 2022-10-31

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Avtalstiden är 2 år med option att förlänga i ytterligare 1 + 1 år.

avtalskort.kreditupplysning2018_450x300.jpg

Kreditupplysning 2018.pdf (135 kB, nytt fönster)

All information om ramavtalet samlat i ett avtalskort.

Här får du snabbt och överskådligt information om ramavtalet

Ramavtalet Kreditupplysning 2018 omfattar

Avtalet omfattar sex tjänsteområden:

 • Kreditupplysning liten
 • Kreditupplysning stor
 • Kreditupplysning privatperson
 • Kreditupplysning inom norden
 • Kreditupplysning internationellt
 • Kreditbevakning

Hitta mer information under flikarna

För ett mer detaljerat innehåll samt anvisningar hur ni börjar använda avtalet se dokument under fliken Stöddokument. Kontaktuppgifter till ramavtalsleverantören hittar du fliken Leverantörer.

Kreditupplysning förnyas inte

Inköpscentralen har beslutat att inte förnya ramavtalet för Kreditupplysning. Vi bedömer att det för närvarande saknas ekonomiska förutsättningar för ett nationellt ramavtal för kreditupplysningstjänster. Vi grundar den bedömningen på att nuvarande avtal används i liten omfattning och att andra upphandlingar kan medföra större nytta för våra kunder.

Vi kommer därför att avsluta avtalsområdet kreditupplysning när nuvarande avtal löper ut den 31 oktober 2022.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. 

 3. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning vid ditt avrop. En leverantör kan betyda per geografiskt område, delområde eller båda två. Säkerställ att du vet vad som gäller för just detta avtal.

 4. Kontakta leverantören

  Titta under fliken Leverantörer. Där hittar du kontaktuppgifter både till den som tar emot löpande beställningar och den som är avtalsansvarig.

 5. Teckna kontrakt

  Du kan nu teckna kontrakt med den som står som avtalsansvarig hos ramavtalsleverantören, kontraktet ska alltid följa ramavtalet. Ibland går det att göra köp inom ramavtalet utan att teckna kontrakt, då kan du beställa direkt hos angiven beställningskontakt. Avropsvägledningen bland stöddokumenten ger mer specifika detaljer, i vissa fall finns även kontraktsmall.

  Behöver du ytterligare hjälp, kontakta Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad under fliken Stöddokument.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Hållbarhet

Hållbarhetssammanställning

Inköpscentralen arbetar för att skapa en hållbar, inkluderande och rättvis utveckling i linje med Agenda 2030. Nedan hittar du därför en sammanställning av de hållbarhetskrav och villkor som har ställts i upphandlingen samt av de globala mål som avtalet bidrar till att uppnå.

Hållbarhetssammanställning_Kreditupplysning_2018[1].pdf (245 kB, nytt fönster)