Lunchkort

Med elektroniska måltidskort kan du erbjuda dina anställda subventionerade luncher. Korten laddas med en viss summa varje månad och lunchkostnaden dras sedan från saldot vid varje köptillfälle. Det här är en populär anställningsförmån som visar omsorg om medarbetarna och ger en positiv bild av dig som arbetsgivare.

Frågor om ramavtalet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Lunchkort 2016-2

2017-10-02 till 2021-10-01

Då vi vet att lunchkort är svåra att upphandla själv, har vi gjort det åt dig. Du slipper den tidskrävande administrationen och kan ge de anställda en uppskattad lunchförmån.

Ramavtalet Lunchkort 2016-2 omfattar elektroniska måltidskort

 • Fungerar som ett vanligt betalkort för måltider
 • Är integrerade med lönesystemet och laddas med en viss summa varje månad
 • Drar priset för lunchen vid varje köptillfälle
 • Är enkelt att administrera för användaren via nätet eller mobilapp
 • Rikstäckande

Lunchkort förnyas inte

Inköpscentralen har beslutat att inte förnya ramavtalet för Lunchkort.

Inköpscentralen har kommit fram till att det för närvarande saknas ekonomiska förutsättningar för ett nationellt ramavtal för lunchkort. Vi grundar den bedömningen på att nuvarande avtal används i mycket liten omfattning och att andra upphandlingar kan medföra större nytta för våra kunder.

Vi kommer därför att avsluta avtalsområdet Lunchkort när nuvarande avtal löper ut den 21 september 2021.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Inköpscentralens kundsupport.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. 

 3. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning vid ditt avrop. Rangordningen kan vara uppdelad på geografiskt område, delområde eller båda två. Säkerställ att du vet vad som gäller för just detta avtal.

 4. Kontakta leverantörerna

  Ramavtalsleverantörerna är listade i ordningen 1, 2, 3 och nedåt, se gällande rangordning bland stöddokumenten. Du kontaktar alltid den leverantör som står som rangordnad etta först. Titta under fliken Leverantörer. Där hittar du kontaktuppgifter både till den som tar emot löpande beställningar och avtalsansvarig.

 5. Notera

  Notera att flera ramavtal bara har en leverantör antagen per geografiskt område, delområde eller båda. Om så är fallet, bortse från punkt 4 och 6.

 6. Gå vidare i rangordningen vid behov

  Återkopplar inte rangordnad etta inom tiden som är uppgiven i ramavtalet får du gå vidare i rangordningen. Det gäller också om leverantören ger svaret att man inte kan leverera enligt avtalsvillkoren.

 7. Teckna kontrakt

  Du kan nu teckna kontrakt med den som står som avtalsansvarig hos ramavtalsleverantören, kontraktet ska alltid följa ramavtalet. Ibland går det att göra köp inom ramavtalet utan att teckna kontrakt, då kan du beställa direkt hos angiven beställningskontakt. Avropsvägledningen bland stöddokumenten ger mer specifika detaljer, i vissa fall finns även kontraktsmall.

  Behöver du ytterligare hjälp kan du alltid kontakta Inköpscentralens kundsupport.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad under fliken Stöddokument.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.