Tjänster för avtalsuppföljning 2018-3 – Ekonomi

Uppföljning av ställda krav och avtalsvillkor är en viktigt funktion för att kontrollera att avtal efterlevs och att leveranser sker som utlovas. Med ramavtalet får avropande kommun, region eller dess bolag en möjlighet att granska hur krav och villkor följs inom detta område.

Frågor om ramavtalet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Tjänster för avtalsuppföljning 2018-3 – Ekonomi

2019-10-01 till 2023-09-30

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Avtalstiden är 2 år med option att förlänga i ytterligare 1 + 1 år.

avtalskort.tjansterforavtalsuppf.ekonomi_450x300.jpg
Tjänster för avtalsuppföljning - ekonomi 2018-3 Avtalskort.pdf (142 kB, nytt fönster)

All information om ramavtalet samlat i ett avtalskort.

Här får du snabbt och överskådligt information om avtalet.

Om ramavtalet

Ramavtalet omfattar tjänster för uppföljning av upphandlade avtal. Ramavtalet ska tillgodose upphandlande myndigheters behov av uppföljning av krav och villkor som är relaterade till ekonomi samt administrativa och lagstadgade krav.

Uppföljningen avser krav och villkor inom exempelvis följande områden:

 • Kontroll av fakturering, priser och rabatter
 • Behovsanalys, kartläggning av avtal
 • Uteslutningsgrunder - skatter och registrering och andra lagstadgade krav

Avgränsningar i ramavtalet är internrevision samt revision av årsredovisningar.

Så avropar och beställer du

 • Avrop sker genom rangordning

Stöd för avrop

Innan avrop från ramavtalet rekommenderar vi att du läser följande dokument:

 • Ramavtal
 • Förfrågningsunderlag
 • Avropsvägledning

Leverantörskontroll med anledning av sanktioner mot Ryssland

Ramavtalet kontrollerat september 2022.
Läs mer om vad kontrollen innebär här.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. 

 3. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning vid ditt avrop. Rangordningen kan vara uppdelad på geografiskt område, delområde eller båda två. Säkerställ att du vet vad som gäller för just detta avtal.

 4. Kontakta leverantörerna

  Ramavtalsleverantörerna är listade i ordningen 1, 2, 3 och nedåt, se gällande rangordning bland stöddokumenten. Du kontaktar alltid den leverantör som står som rangordnad etta först. Titta under fliken Leverantörer. Där hittar du kontaktuppgifter både till den som tar emot löpande beställningar och den som är avtalsansvarig.

 5. Notera

  Notera att flera ramavtal bara har en leverantör antagen per geografiskt område, delområde eller båda. Om så är fallet, bortse från punkt 4 och 6.

 6. Gå vidare i rangordningen vid behov

  Återkopplar inte rangordnad etta inom tiden som är uppgiven i ramavtalet får du gå vidare i rangordningen. Det gäller också om leverantören ger svaret att man inte kan leverera enligt avtalsvillkoren.

 7. Teckna kontrakt

  Du kan nu teckna kontrakt med den som står som avtalsansvarig hos ramavtalsleverantören, kontraktet ska alltid följa ramavtalet. Ibland går det att göra köp inom ramavtalet utan att teckna kontrakt, då kan du beställa direkt hos angiven beställningskontakt. Avropsvägledningen bland stöddokumenten ger mer specifika detaljer, i vissa fall finns även kontraktsmall.

  Behöver du ytterligare hjälp kan du alltid kontakta Inköpscentralens kundsupport.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad i Tendsign.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Hållbarhet

Hållbarhetssammanställning

Inköpscentralen arbetar för att skapa en hållbar, inkluderande och rättvis utveckling i linje med Agenda 2030. Nedan hittar du därför en sammanställning av de hållbarhetskrav och villkor som har ställts i upphandlingen samt av de globala mål som avtalet bidrar till att uppnå.

Hållbarhetssammanställning_Tjänster_för_avtalsuppföljning_2018[1].pdf (304 kB, nytt fönster)