Tjänster för avtalsuppföljning 2018-2 – Hållbara leveranskedjor

Uppföljning av ställda krav och avtalsvillkor är en viktigt funktion för att kontrollera att avtal efterlevs och leveranser sker som utlovas. Med ramavtalet Tjänster för avtalsuppföljning 2018-2 – Hållbara leveranskedjor ger vi avropande kommun, region eller dess bolag en möjlighet att granska hur krav och villkor följs inom detta område.

Frågor om ramavtalet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Tjänster för avtalsuppföljning 2018-2 – Hållbara leveranskedjor

2019-11-04 till 2023-11-03

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Avtalstiden är 2 år med option att förlänga i ytterligare 1 + 1 år.

Om ramavtalet

Ramavtalet omfattar tjänster för uppföljning av upphandlade avtal. Ramavtalet ska tillgodose era behov av uppföljning av krav och villkor inom exempelvis följande områden:

 • Mänskliga rättigheter
 • Arbetares rättigheter
 • Arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal eller lagstiftning
 • Miljö, såsom miljöprestanda eller innehållskrav
 • Djurskydd och djurvälfärd

Delområdena Fabriksrevisioner och Analystjänster fick vi tyvärr avbryta på grund av för få anbud.

Så avropar och beställer du

Avrop från ramavtalet sker genom två avropsformer:

 • Rangordning
  Avropsformen används vid avrop som du beräknar till ett värde om 60 000 kr eller mindre.
 • Förnyad konkurrensutsättning
  Avropsformen används vid avrop som du beräknar överstiga ett värde om 60 000 kr.

Stöd för avrop

Innan avrop från ramavtalet Tjänster för avtalsuppföljning 2018-2 – Hållbara leveranskedjor rekommenderar vi att du läser följande dokument:

 • Avropsstöd
 • Förfrågningsunderlag
 • Ramavtal

Webbinarium om Hållbarhetskollen och Tjänster för avtalsuppföljning - Hållbara leveranskedjor

Genom Hållbarhetskollen kan du ta del av samordnade uppföljningar av krav på hållbara leveranskedjor - mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljöskydd och korruption. Vi kontrollerar att era leverantörer har de policyer och rutiner på plats som krävs för att efterleva kraven.

På webbinariet går vi igenom nyttan för dig som kund av att använda Hållbarhetskollen. Vi går också igenom hur vi gör vårt urval, vilka förutsättningar som krävs samt var ni hittar resultaten.

Samtidigt informerar vi om vårt ramavtal Tjänster för avtalsuppföljning 2018-2 – Hållbara leveranskedjor, från vilket nihar möjlighet att avropa konsulter till era egna uppföljningar.

Anmäl dig här!

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Inköpscentralens kundsupport.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. 

 3. Gör en uppskattning hur mycket du ska handla för

  Detta ramavtal har flera avropsmodeller. För beställning upp till ett visst maxbelopp gäller rangordning. Överskrider din beställning det beloppet, gör du istället en förnyad konkurrensutsättning. Under fliken Stöddokument finns information om vilka belopp som gäller för respektive avropsmodell.

 4. Välj avropsmodell

  När du har en prisuppfattning på det du ska beställa, använd stöddokumenten för den avropsmodell som gäller.

  Klicka på plustecknet för att fortsätta.

  Rangordning

  1. Kontakta leverantörerna

  Ramavtalsleverantörerna är listade i ordningen 1, 2, 3 och nedåt, se gällande rangordning bland stöddokumenten. Rangordningen kan vara uppdelad på geografiskt område, delområde eller båda två. Säkerställ att du vet vad som gäller för just detta avtal. Du kontaktar alltid den leverantör som står som rangordnad etta först. Titta under fliken Leverantörer. Där hittar du kontaktuppgifter både till den som tar emot löpande beställningar och avtalsansvarig.

  2. Gå vidare i rangordningen vid behov

  Återkopplar inte rangordnad etta inom tiden som är uppgiven i ramavtalet får du gå vidare i rangordningen. Det gäller också om leverantören ger svaret att man inte kan leverera enligt avtalsvillkoren.

  3. Teckna kontrakt

  Du kan nu teckna kontrakt med den som står som avtalsansvarig hos ramavtalsleverantören, kontraktet ska alltid följa ramavtalet. Ibland går det går att göra köp inom ramavtalet utan att teckna kontrakt, då kan du beställa direkt hos angiven beställningskontakt. Avropsvägledningen bland stöddokumenten ger mer specifika detaljer, i vissa fall finns även kontraktsmall.

  Förnyad konkurrensutsättning

  1. Ställ dig frågan: vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. Exempelvis: Vilket behov har ni idag och i framtiden? Vilka är de nuvarande och kommande volymerna? Vad är kostnaderna för produkter och tjänster idag – och hur ser budgeten ut framöver? Tänk på att en bra behovsanalys ger förutsättning till en bra affär!

  2. Gör din förnyade konkurrensutsättning

  I din förnyade konkurrensutsättning har du möjlighet att precisera kraven som finns i ramavtalet till att passa just dina behov. En förnyad konkurrensutsättning kan se olika ut, från att endast efterfråga pris till en mer komplex förfrågan.

  3. Följ mallarna

  Vi rekommenderar att du använder mallarna för förnyad konkurrensutsättning under Stöddokument, beskriv gärna även din verksamhets förutsättningar. Det underlättar för ramavtalsleverantörerna att besvara din förfrågan samt ökar dessutom deras möjlighet att hitta en så bra lösning som möjligt.

  4. Frångå inte villkoren

  Som beställare ansvarar du själv för att avrop sker inom ramen för villkoren i ramavtalet och i enlighet med LOU. Du får till exempel inte "rikta" ditt avrop mot en särskild ramavtalsleverantör. Alla ska konkurrera på lika villkor.

  5. Skicka din förnyade konkurrensutsättning till ramavtalsleverantörerna

  Bland stöddokumenten finns information om vilka leverantörer du ska skicka din förnyade konkurrensutsättning till. Kontaktuppgifter finns även under fliken Leverantörer. Uppge tydligt i vilket format du vill få in leverantörernas anbud.

  6. Utvärdera anbuden

  De anbud du får in värderar du utifrån de kriterier du beskrivit i din förfrågan.

  7. Skicka tilldelningsbeslut 

  När utvärderingen är klar skickar du ett tilldelningsbeslut till alla ramavtalsleverantörer som lämnat anbud. Har du använt avtalsspärr, ska du vänta tills denna löpt ut innan du kan teckna kontrakt med vinnande leverantör.

  8. Teckna kontrakt

  Nu tecknar du kontrakt med vinnande leverantör. I vissa fall finns kontraktsmall under Stöddokument. Tänk på att kontraktets längd och villkor måste följa ramavtalsvillkoren.

  Behöver du ytterligare hjälp kan du alltid kontakta Inköpscentralens kundsupport.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad i Tendsign.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.