Adda

Programvaror

Kategorin Programvaror är brett då det innefattar allt från små användarnära applikationer till tunga verksamhetsanpassade system, men även dynamiskt genom den snabba teknikutvecklingen. Här finns ramavtal för programvarulicenser samt de volymavtal som vi tecknat.

Kontaktperson

Rikard Fischbach

Rikard Fischbach

Tel:
08 709 59 51
Skicka e-post

Kategoriansvarig Rikard Fischbach berättar om sin kategori

"Programvaror är centrala, såväl i den befintliga IT-miljön som för nya verksamhetsbehov och utvecklingsprojekt. Programvaror spelar dessutom en viktig roll i det pågående digitaliseringsarbetet vilket ger både möjligheter och utmaningar. Molntjänster förändrar marknaden och sättet som IT-tjänster produceras och levereras. Samtidigt finns utmaningar i att nå och bibehålla god drift- och informationssäkerhet samt ett stort tekniskt arv med traditionell IT som ska fortsätta fungera med de nya tjänsterna. Mjukvara kommer spela en allt viktigare, nödvändig roll i automatisering och effektivisering av våra kunders verksamheter.

Utveckling: Viktigast för mig är att förstå kundernas behov och utmaningar samt leverantörernas verklighet. Utifrån det försöker jag komma fram till hur vi tillsammans kan förvalta nuvarande avtal för maximal nytta. Vidare följer jag de stora tekniktrendernas eventuella påverkan på vårt erbjudande och hur vi ska anpassa oss efter det."

Ramavtal inom Programvaror

Namn Nuvarande avtalstid Min status
Programvaror och molntjänster 2019 2024-12-14 -