Programvaror och molntjänster 2019

Ramavtalet är utformat för att med sin bredd fånga en stor del av våra kunders behov inom programvara och molntjänster. Flexibiliteten i ramavtalet tillåter användning på flera sätt anpassat till era behov. Det omfattar ett brett utbud av programvaror och molntjänster och tillhörande konsulttjänster. Ramavtalet kan därför utgöra en viktig del i er digitala utveckling och förvaltning.

Frågor om ramavtalet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Programvaror och molntjänster 2019

2020-12-15 till 2024-12-14

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Avtalstiden är 4 år. Det finns inga förlängningsoptioner.

avtalskort.programvaror.orochmolntjanster2019_450x300.jpg
Programvaror och molntjänster 2019 - Avtalskort.pdf (139 kB, nytt fönster)

All information om ramavtalet samlat i ett avtalskort.

Här får du snabbt och överskådligt information om ramavtalet

Ramavtalet omfattar

Ramavtalet omfattar fem programvaruområden:

 • Grundläggande användarstöd
 • Verksamhetsstöd
 • Infrastruktur
 • Säkerhetsprogramvara
 • Tillgångshantering

Utöver programvaruområdena ingår även konsulttjänster inom:

 • Installation
 • Konfiguration
 • Migrering
 • Anpassning
 • Livscykelhantering av programvarutillgångar
 • Stöd vid licensrevisioner
 • Projektledning

Programvaruområdena och konsulttjänsterna beskrivs och exemplifieras närmare i avropsvägledningen.

Så avropar och beställer du

Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning (FKU).

Stöd för avrop

Avropen av programvaror och molntjänster kan variera i sin komplexitet och vad man behöver tänka på. För att underlätta arbetet med din avropsanmälan har vi tagit fram ett nytt typ av avropsstöd som bygger på ett antal frågor du får besvara. I slutet av guiden får du sedan en sammanfattning och mer riktad vägledning, utifrån de svar du angett.

Till avropsguiden >>

Inköpscentralens kundsupport hjälper alltid till vid frågor och funderingar. Stöddokumenten hittar du under fliken Stöddokument nedan. Om du behöver tillgång till upphandlingsdokumenten finner du dem i Tendsign - klicka på fliken Leverantörer nedan och därefter "Visa avtalet i Tendsign”.

Avropen av programvaror och molntjänster kan variera i sin komplexitet och vad man behöver tänka på. Börja gärna med att ta del av avropsvägledningen. Som stöd för utformningen av ditt avrop finns även en generell avropsmall samt en sändlista som med fördel bör användas när avropsförfrågan ska skickas ut.

Vi kommer utveckla avropsstödet succesivt baserat på den återkoppling vi får från upphandlande myndigheter och leverantörer. Inköpscentralens kundsupport hjälper alltid till vid frågor och funderingar. Stöddokumenten hittar du under fliken Stöddokument nedan. Om du behöver tillgång till upphandlingsdokumenten finner du dem i Tendsign - klicka på fliken Leverantörer nedan och därefter "Visa avtalet i Tendsign”.

Leverantörskontroll med anledning av sanktioner mot Ryssland

Ramavtalet kontrollerat i september 2022.
Läs mer om vad kontrollen innebär här.

Vi provar ett nytt avropsstöd!

För att underlätta arbetet med ditt avrop provar vi nu en ny typ av avropsstöd. Du besvarar ett antal frågor och får sedan en sammanfattning utifrån de svar du angett.

Klicka här för att komma till avropsguiden

Information om nya visselblåsarlagen

Den 17 december träder en ny lag om skydd för visselblåsare i kraft som innebär ett stärkt skydd för personer som rapporterar om missförhållanden som den upptäcker genom sitt arbete. Interna rapporteringskanaler ska vara införda senast den 17 juli 2022 eller den 17 december 2023 beroende på vilken typ av verksamhet arbetsgivaren bedriver och hur många arbetstagare som finns i verksamheten.

Även om visselblåsarlagen inte ställer några krav på något tekniskt system för rapportering så finns system framtagna för just visselblåsning. På ramavtalet Programvaror och molntjänster 2019 är det möjligt att avropa visselblåsarsystem. Det finns även utrymme för närliggande tjänster såsom installation, konfiguration, anpassning och projektledning.

Kontakta Adda Inköpscentral om du vill veta mer om ramavtalet

Avropsguide

Vi har tagit fram ett avropsstöd som ger dig ett mer riktat stöd, utifrån dina behov och förutsättningar.

Du besvarar ett antal frågor och får sedan en sammanfattning och vägledning utifrån de svar du angett.

Till avropsguiden >>

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad i Tendsign.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.