Bakgrundskontroller STIC 2019

Stockholms Inköpscentral (STIC) är ett fördjupat avtalsreglerat regionalt samarbete, placerat på SKI, med avsikten att samordna regionala upphandlingar inom Stockholms Län. Detta ramavtal har tagits fram på uppdrag av STIC:s medlemskommuner.

Frågor om ramavtalet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Bakgrundskontroller STIC 2019

2020-06-24 till 2024-06-23

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Den inledande ramavtalsperioden är 2020-06-24 - 2022-06-23 med option att förlänga i ytterligare 1 + 1 år.

Ramavtalet omfattar

Genomförande av bakgrundskontroller av personer främst vid rekryteringar och i andra personalärenden för UM:s räkning. Det kan t.ex. röra sig om rekrytering av personal till barn och äldreomsorg men även enstaka fall av chefspositioner inom UM. Användarna av detta ramavtal är främst personal inom HR-området hos UM. Det kan dock även röra sig om bakgrundskontroller i andra situationer, exempelvis när UM ska ingå hyresavtal, samarbetsavtal eller andra avtal med en fysisk eller juridisk person.

Avropsberättigade parter

 1. Täby kommun, org.nr. 212000-0118
 2. Sollentuna kommun, org.nr. 212000-0134 och dess helägda dotterbolag
  - AB SOLOM (556647-6700)
  - Sollentuna kommunfastigheter AB (559087-2452)
  - SEOM AB (556091-5166)
  - Sollentunahem AB (559087-2445)Vaxholm stad, org.nr. 212000-2908
 3. Vaxholms kommun, org.nr. 212000-2908
 4. Norrtälje kommun, org.nr. 212000-0217 och dess helägda dotterbolag
  - Norrtälje kommunhus AB (556538-8641)
 5. Solna kommun, org.nr. 212000-0183
 6. Sundbybergs stad, org.nr. 212000-0175
 7. Nacka kommun, org.nr. 2120000-0167
 8. Danderyd kommun, org.nr. 2120000-0126
 9. Järfälla kommun, org.nr. 212000-0043
 10. Upplands-bro kommun, org.nr. 212000-0100
 11. Värmdö kommun, org.nr. 212000-0035
 12. SKL Kommentus AB, org.nr. 556026 - 1900 och dess helägda dotterbolag
  - SKL Kommentus Inköpscentral AB, org.nr 556819-4798
  - SKL Kommentus Media AB, org.nr. 556819-4764
  - AffärsConcept i Stockholm Aktiebolag, org.nr 556526-3182

Ramavtalets avgränsning

Detta ramavtal är inte tillämpligt när UM anlitar ett externt rekryteringsföretag för stöttning i hela rekryteringsprocessen. Bakgrundskontroll görs i dessa fall av rekryteringsföretaget.

Så avropar och beställer du

Efter att ramavtal ingåtts sker tilldelning av enskilda kontrakt från UM till antagen leverantör genom avrop via e-post till leverantörernas funktionsbrevlåda eller via telefon.