Bakgrundskontroller STIC 2019

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Den inledande ramavtalsperioden är 2020-06-24 - 2022-06-23 med option att förlänga i ytterligare 1 + 1 år.

Bakgrundskontroller STIC 2019

2020-06-24 till 2024-06-23

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Den inledande ramavtalsperioden är 2020-06-24 - 2022-06-23 med option att förlänga i ytterligare 1 + 1 år.

Ramavtalet omfattar

Genomförande av bakgrundskontroller av personer främst vid rekryteringar och i andra personalärenden för UM:s räkning. Det kan t.ex. röra sig om rekrytering av personal till barn och äldreomsorg men även enstaka fall av chefspositioner inom UM. Användarna av detta ramavtal är främst personal inom HR-området hos UM. Det kan dock även röra sig om bakgrundskontroller i andra situationer, exempelvis när UM ska ingå hyresavtal, samarbetsavtal eller andra avtal med en fysisk eller juridisk person.

Avropsberättigade parter

 1. Täby kommun, org.nr. 212000-0118
 2. Sollentuna kommun, org.nr. 212000-0134 och dess helägda dotterbolag
  - AB SOLOM (556647-6700)
  - Sollentuna kommunfastigheter AB (559087-2452)
  - SEOM AB (556091-5166)
  - Sollentunahem AB (559087-2445)Vaxholm stad, org.nr. 212000-2908
 3. Vaxholms kommun, org.nr. 212000-2908
 4. Norrtälje kommun, org.nr. 212000-0217 och dess helägda dotterbolag
  - Norrtälje kommunhus AB (556538-8641)
 5. Solna kommun, org.nr. 212000-0183
 6. Sundbybergs stad, org.nr. 212000-0175
 7. Nacka kommun, org.nr. 2120000-0167
 8. Danderyd kommun, org.nr. 2120000-0126
 9. Järfälla kommun, org.nr. 212000-0043
 10. Upplands-bro kommun, org.nr. 212000-0100
 11. Värmdö kommun, org.nr. 212000-0035
 12. SKL Kommentus AB, org.nr. 556026 - 1900 och dess helägda dotterbolag
  - SKL Kommentus Inköpscentral AB, org.nr 556819-4798
  - SKL Kommentus Media AB, org.nr. 556819-4764
  - AffärsConcept i Stockholm Aktiebolag, org.nr 556526-3182

Ramavtalets avgränsning

Detta ramavtal är inte tillämpligt när UM anlitar ett externt rekryteringsföretag för stöttning i hela rekryteringsprocessen. Bakgrundskontroll görs i dessa fall av rekryteringsföretaget.

Så avropar och beställer du

Efter att ramavtal ingåtts sker tilldelning av enskilda kontrakt från UM till antagen leverantör genom avrop via e-post till leverantörernas funktionsbrevlåda eller via telefon.