Bemanningstjänst Socialsekreterare STIC 2016

Detta ramavtal har tagits fram på uppdrag av STIC:s medlemskommuner. Avtalet ska täcka tillfälliga behov av socionomer som bemannar socialsekreterartjänster.

Frågor om ramavtalet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post