Bemanningstjänster inom vård och omsorg STIC 2016

Det här ramavtalet har tagits fram på uppdrag av STIC:s medlemskommuner. Avtalet ska täcka tillfälliga behov av personal inom vård och omsorg.

Frågor om ramavtalet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Bemanningstjänster inom vård och omsorg STIC 2016

Ramavtalen för Bemanningstjänster inom vård och omsorg STIC 2016 omfattar

Både planerad och akut hjälp med bemanning vid personalbrist eller som ersättare för ordinarie personal. Bemanningen gäller för:

  • Tjänsteområde A - Sjuksköterska
  • Tjänsteområde C - Undersköterska, personlig assistent och vårdare/omsorgspersonal

Vilka kan göra avrop?

Inom ramen för STIC-samarbetet är följande avropsberättigade:

  • Lidingö stad
  • Solna stad
  • AB SOLOM
  • Järfälla kommun
  • Danderyds kommun

Avropa och beställ

Avtal är tecknat med 8 leverantörer. Avrop och beställning sker enligt rangordning först till leverantör 1 på det aktuella tjänsteområdet. Om denne avböjer, eller inte kan utföra tjänsten inom angiven tid, går förfrågan till leverantör rangordnad som nummer 2 och så vidare. Mer om rangordning

I avropsförfrågan ska du ange en skälig tidsfrist för leverantören att besvara avropet. Tidsfristen sätts med hänsyn till avropsförfrågans komplexitet och den tid leverantören kan behöva på grund av detta.

Stöd för avrop

Fyll i beställningsblanketten under fliken Stöddokument enligt instruktionerna och använd den vid ditt avrop. Under fliken Leverantörer finns länk vid respektive leverantör. Länken leder till kontaktuppgifter och publicerade ramavtal. Här uppges även vilken plats leverantören har i tjänsteområdets rangordning.