Bemanningstjänster inom vård och omsorg STIC 2021

Ramavtalet gäller under fyra år. När ramavtalet löpt i 18 månader kan Inköpscentralen vid behov säga upp ramavtalet med sex månaders uppsägningstid. Inköpscentralens målsättning är att avtalen ska löpa hela avtalsperioden och eventuella förändringar kommuniceras i så god tid som möjligt.

Bemanningstjänster inom vård och omsorg STIC 2021

2022-03-14 till 2026-03-13

Ramavtalet gäller under fyra år. När ramavtalet löpt i 18 månader kan Inköpscentralen vid behov säga upp ramavtalet med sex månaders uppsägningstid. Inköpscentralens målsättning är att avtalen ska löpa hela avtalsperioden och eventuella förändringar kommuniceras i så god tid som möjligt.

Om ramavtalet

Ramavtalet ska tillgodose kommunernas löpande behov av bemanningsuppdrag inom fyra olika tjänsteområden inom vård och omsorg.

Ramavtalet omfattar

Ramavtalet omfattar bemanningstjänster inom följande områden:

 1. Sjuksköterskor
 2. Arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster
 3. Undersköterskor, personliga assistenter och vårdare/omsorgspersonal
 4. Skolsköterska elevhälsan

Leverantören ska tillhandahålla och förmedla personal för såväl oplanerad som planerad frånvaro av ordinarie personal och kan avse både korta och längre bemanningsuppdrag.

Så avropar och beställer du

Avrop görs från den ramavtalsleverantör som har plats ett (1) i rangordningen. Ramavtalsleverantören som har plats ett (1) är skyldig att besvara avropsförfrågan inom de tider som anges i "Krav på tjänsten - samtliga anbudsområden" punkt 4.1.5. Avböjer ramavtalsleverantören att offerera i enlighet med avropet har ni rätt att avropa från nästa ramavtalsleverantör i rangordningen, alltså ramavtalsleverantören som har plats två (2) i rangordningen o.s.v.

Stöd för avrop

Under fliken Leverantörer finns länk vid leverantörsnamnet som leder till kontaktuppgifter, prisbilagor och publicerat ramavtal.

Under fliken Stöddokument finns följande avropsstöd och mallar:

 • Avropsstöd och beställningsförfrågan
 • FKU mall avropssvar leverantör
 • Kontraktsvillkor
 • Krav på tjänsten - samtliga anbudsområden
 • Krav på tjänsten - anbudsområden A-D

Vem kan göra avrop?

 • Danderyds kommun (212000-0126)
 • Järfälla kommun (212000‑0043)
 • Lidingö kommun (212000-0191)
 • Norrtälje kommun (212000-0118)
 • AB SOLOM (556647-6700)
 • Solna stad (212000-0183)
 • Sundbyberg (212000-0175)
 • Upplands-bro kommun (212000-0100)
 • Vallentuna kommun (212000-0027)

Leverantörskontroll med anledning av sanktioner mot Ryssland 

Ramavtalet kontrollerat september 2022.
Läs mer om vad kontrollen innebär här.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. 

 3. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning vid ditt avrop. Rangordningen kan vara uppdelad på geografiskt område, delområde eller båda två. Säkerställ att du vet vad som gäller för just detta avtal.

 4. Kontakta leverantörerna

  Ramavtalsleverantörerna är listade i ordningen 1, 2, 3 och nedåt, se gällande rangordning bland stöddokumenten. Du kontaktar alltid den leverantör som står som rangordnad etta först. Titta under fliken Leverantörer. Där hittar du kontaktuppgifter både till den som tar emot löpande beställningar och den som är avtalsansvarig.

 5. Notera

  Notera att flera ramavtal bara har en leverantör antagen per geografiskt område, delområde eller båda. Om så är fallet, bortse från punkt 4 och 6.

 6. Gå vidare i rangordningen vid behov

  Återkopplar inte rangordnad etta inom tiden som är uppgiven i ramavtalet får du gå vidare i rangordningen. Det gäller också om leverantören ger svaret att man inte kan leverera enligt avtalsvillkoren.

 7. Teckna kontrakt

  Du kan nu teckna kontrakt med den som står som avtalsansvarig hos ramavtalsleverantören, kontraktet ska alltid följa ramavtalet. Ibland går det att göra köp inom ramavtalet utan att teckna kontrakt, då kan du beställa direkt hos angiven beställningskontakt. Avropsvägledningen bland stöddokumenten ger mer specifika detaljer, i vissa fall finns även kontraktsmall.

  Behöver du ytterligare hjälp kan du alltid kontakta Inköpscentralens kundsupport.

Leverantörer

Skrivet om avtalet