Bemanningstjänster Socialsekreterare STIC 2021

Ramavtalet gäller under fyra år. När ramavtalet löpt i 18 månader kan Inköpscentralen vid behov säga upp ramavtalet med sex månaders uppsägningstid. Inköpscentralens målsättning är att avtalen ska löpa hela avtalsperioden och eventuella förändringar kommuniceras i så god tid som möjligt.

Bemanningstjänster Socialsekreterare STIC 2021

2021-08-16 till 2025-08-15

Ramavtalet gäller under fyra år. När ramavtalet löpt i 18 månader kan Inköpscentralen vid behov säga upp ramavtalet med sex månaders uppsägningstid. Inköpscentralens målsättning är att avtalen ska löpa hela avtalsperioden och eventuella förändringar kommuniceras i så god tid som möjligt.

Om ramavtalet

Ramavtalet har vi tagit fram på uppdrag av STIC:s medlemskommuner. Syftet är att tillgodose kommunernas löpande behov av socialsekreterare.

Ramavtalet omfattar

Upphandlingen omfattar bemanningstjänster inom flera olika områden:

 • Barn och unga
 • Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd
 • Biståndshandläggare äldreomsorg
 • Biståndshandläggare LSS och socialpsykiatri
 • Missbruk och social problematik
 • Familjerätt
 • Chefer

Avrop sker för att tillgodose UMs löpande behov av socialsekreterare vid t.ex. arbetstoppar eller ordinarie personals frånvaro.

Så avropar och beställer du

Avrop och beställning sker genom rangordning för respektive område.

Stöd för avrop

Under fliken Leverantörer finns länk vid leverantörsnamnet som leder till kontaktuppgifter, prisbilagor och publicerat ramavtal.

Vem kan göra avrop?

 • Danderyds kommun (212000-0126)
 • Järfälla kommun (212000‑0043)
 • Lidingö kommun (212000-0191)
 • Nacka kommun (212000-0167)
 • Norrtälje kommun (212000-0118)
 • Sollentuna 212000-0134
 • Solna stad (212000-0183)
 • Täby kommun (212000-0118)
 • Upplands-bro kommun (212000-0100)
 • Vaxholms kommun (212000-2908)
 • Värmdö kommun (212000-0035)

Leverantörskontroll med anledning av sanktioner mot Ryssland

Ramavtalet kontrollerat i september 2022.
Läs mer om vad kontrollen innebär här.