Drift och underhåll av trafiksignalanläggningar STIC 2021

Ramavtalstid: 4 år

Drift och underhåll av trafiksignalanläggningar STIC 2021

2022-01-26 till 2026-01-25

Ramavtalstid: 4 år

Ramavtalet omfattar

Ramavtalet omfattar tillsyn, skötsel och planerat samt avhjälpande underhåll av trafiksignalanläggningar. I uppdragen ingår tillsynsrondering med halv- och helårsintervall inkluderande visst avhjälpande samt planerat underhåll av trafiksignalanläggningar. I undantagsfall ingår även mindre nybyggnationer och eller ombyggnation av trafiksignalanläggningar.

Ramavtalets avgränsning

Detta ramavtal omfattar inte;

  • Nybyggnation av trafiksignal i anslutning till exploatering och utbyggnad av vägnät
  • Beläggningsarbete i anslutning till arbete på trafiksignalanläggningar ingår inte i detta ramavtal.

Vem kan göra avrop:

Nacka kommun (Org.nr: 212000-0167)
Norrtälje kommun (Org.nr: 212000-0217)
Sollentuna kommun (Org.nr: 212000-0134)
Solna Stad (Org.nr: 212000-0183)
Upplands-Bro kommun (Org.nr: 212000-0100)
Värmdö kommun (Org.nr: 212000-0035

Så avropar och beställer du

Ramavtal har tecknats med en leverantör, ta kontakt med avtalsansvarig hos leverantören.

Se mer information och malldokument under fliken stöddokument nedan.

Leverantörer

Skrivet om avtalet