Flytt och Transporttjänster STIC 2019

Stockholms Inköpscentral (STIC) är ett fördjupat avtalsreglerat regionalt samarbete, placerat på SKI, med avsikten att samordna regionala upphandlingar inom Stockholms Län. Detta ramavtal har tagits fram på uppdrag av STIC:s medlemskommuner.

Frågor om ramavtalet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Flytt och Transport STIC 2019

2020-08-01 till 2024-07-31

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Den inledande avtalstiden är 2 år med option att förlänga i ytterligare 1+1 år.

Ramavtalet omfattar

Avtalet omfattar tjänster i samband med flytt och transport av till exempel möbler, bohag, kontor, lager samt magasinering.

Tjänsten utförs åt upphandlande myndigheter (UM) och deras verksamheter såsom skola, omsorg, tekniska förvaltningar med flera i såväl kontorsmiljö som i olika kommunala verksamhetsmiljöer.

Avropsberättigade parter

 • Danderyds kommun (212000-0126)
 • Järfälla kommun (212000-0043)
 • Lidingö stad (212000-0191)
 • Lidingö Fastighets AB (559103-5752)
 • Nacka kommun (212000-0167)
 • Solna stad (212000-0183)
 • SKL Kommentus AB (556026-1900)
 • SKL Kommentus Inköpscentral AB (556819-4798)
 • SKL Kommentus Media AB (556819-4764)
 • AffärsConcept i Stockholm Aktiebolag (556526-3182)
 • Sundbybergs stad (2120007-0175)
 • Sollentuna kommun (212000-0134),
 • AB SOLOM (556647-6700),
 • Sollentuna kommunfastigheter AB (559087-2452)
 • SEOM AB (556091-5166)
 • Sollentunahem AB (559087-2445)
 • Täby kommun (212000-0118)
 • Vaxholms kommun (212000-2908)
 • Värmdö kommun (212000-0035)
 • Upplands-Bro kommun (212000-0100)

Så avropar och beställer du

Avrop sker genom rangordning. Ramavtalsleverantören som har plats ett är skyldig att besvara avropsförfrågan inom två arbetsdagar. Avböjer ramavtalsleverantören att offerera i enlighet med avropet eller underlåter ramavtalsleverantören att besvara avropet har UM rätt att avropa från nästa ramavtalsleverantör i rangordningen, alltså ramavtalsleverantören som har plats två i rangordningen och så vidare.

Beställning ska göras till leverantören via e-post helgfria vardagar under kontorstid, mellan 07.00-16.30. Bekräftelse av mottagen beställning sker med e-post och i förekommet fall genom att fylla i den av UM skickade beställningsblanketten.

Om beställning sker via telefon på grund av brådska ansvarar Beställaren för att beställningsblanketten bifogas beställningen via e-post i efterhand.

Leverantören ska ha en jourkontakt för handläggande av uppdrag som sker på röda dagar samt helgdagar.

Rangordning

Org. namn

Org.nr

1

Global Mobility Moving AB

556639-6049

2

Rexab Flytt & Tungtransport AB

556471-3013

3

4PL Central Station Nordic AB

559022-4225