Flytt och Transport STIC 2019

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Den inledande avtalstiden är 2 år med option att förlänga i ytterligare 1+1 år.

Flytt och Transport STIC 2019

2020-08-01 till 2024-07-31

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Den inledande avtalstiden är 2 år med option att förlänga i ytterligare 1+1 år.

Ramavtalet omfattar

Avtalet omfattar tjänster i samband med flytt och transport av till exempel möbler, bohag, kontor, lager samt magasinering.

Tjänsten utförs åt upphandlande myndigheter (UM) och deras verksamheter såsom skola, omsorg, tekniska förvaltningar med flera i såväl kontorsmiljö som i olika kommunala verksamhetsmiljöer.

Avropsberättigade parter

 • Danderyds kommun (212000-0126)
 • Järfälla kommun (212000-0043)
 • Lidingö stad (212000-0191)
 • Lidingö Fastighets AB (559103-5752)
 • Nacka kommun (212000-0167)
 • Solna stad (212000-0183)
 • SKL Kommentus AB (556026-1900)
 • SKL Kommentus Inköpscentral AB (556819-4798)
 • SKL Kommentus Media AB (556819-4764)
 • AffärsConcept i Stockholm Aktiebolag (556526-3182)
 • Sundbybergs stad (2120007-0175)
 • Sollentuna kommun (212000-0134),
 • AB SOLOM (556647-6700),
 • Sollentuna kommunfastigheter AB (559087-2452)
 • SEOM AB (556091-5166)
 • Sollentunahem AB (559087-2445)
 • Täby kommun (212000-0118)
 • Vaxholms kommun (212000-2908)
 • Värmdö kommun (212000-0035)
 • Upplands-Bro kommun (212000-0100)

Så avropar och beställer du

Avrop sker genom rangordning. Ramavtalsleverantören som har plats ett är skyldig att besvara avropsförfrågan inom två arbetsdagar. Avböjer ramavtalsleverantören att offerera i enlighet med avropet eller underlåter ramavtalsleverantören att besvara avropet har UM rätt att avropa från nästa ramavtalsleverantör i rangordningen, alltså ramavtalsleverantören som har plats två i rangordningen och så vidare.

Beställning ska göras till leverantören via e-post helgfria vardagar under kontorstid, mellan 07.00-16.30. Bekräftelse av mottagen beställning sker med e-post och i förekommet fall genom att fylla i den av UM skickade beställningsblanketten.

Om beställning sker via telefon på grund av brådska ansvarar Beställaren för att beställningsblanketten bifogas beställningen via e-post i efterhand.

Leverantören ska ha en jourkontakt för handläggande av uppdrag som sker på röda dagar samt helgdagar.

Rangordning

Org. namn

Org.nr

1

Global Mobility Moving AB

556639-6049

2

Movator AB

556389–2180

3

4PL Central Station Nordic AB

559022-4225

Leverantörskontroll med anledning av sanktioner mot Ryssland

Ramavtalet kontrollerat i september 2022.
Läs mer om vad kontrollen innebär här.

Ramavtalsöverlåtelse

En överlåtelse av ramavtalet mellan Rexab Flytt & Tungtransport AB org. (556471-3013) och Movator AB (556389–2180) har godkänts av Adda Inköpscentral med oförändrade villkor och började gälla från och med 2022-10-21.