Företagshälsovård STIC 2018

Detta ramavtal är en oberoende experttjänst inom arbetsmiljö och rehabilitering. Genom att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa kan företagshälsovården förebygga och undanröja hälsorisker på din arbetsplats.

Frågor om ramavtalet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Företagshälsovård STIC 2018

2019-01-01 till 2022-12-31

Ramavtalet omfattar

Ramavtalet omfattar Företagshälsovård. Syftet med upphandlingen är att tillgodose kommunernas löpande behov av Företagshälsovård inom tre (3) olika områden. Samtliga områden i avtalet omfattar områden som inte ingår i den allmänna sjukvården.

Ramavtalen för Företagshälsovård STIC 2018 omfattar

 • Företagshälsovård
 • Krisstöd
 • Personalstöd
 • Avtal är tecknat med en (1) leverantör per anbudsområde.
 • Avrop och beställning görs via leverantörens beställningswebb, telefon eller e-post.

Vem kan göra avrop?

 • Lidingö stad
 • Järfälla kommun
 • Danderyd kommun
 • Norrtälje kommun
 • Vaxholms kommun
 • Täby kommun
 • Värmdö kommun
 • Sollentuna kommun

Stöd för avrop

Under fliken Leverantörer finns länk vid respektive leverantör som leder till bilagor, kontaktuppgifter och publicerade ramavtal.

Relaterad information

Samarbetet är öppet för alla regionens kommuner att delta i. För närmare information och hur man går med i STIC kontakta Gabriella Lundin, gabriella.lundin@sklkommentus.se

Stöddokument

Bilagor

Leverantörer