Förmedlingstjänst tekniska konsulter STIC 2019

Förmedlingstjänst tekniska konsulter STIC 2019

2019-09-23 till 2023-09-23

Ramavtalet omfattar

Det här ramavtalet vänder sig till dig som är beställningsansvarig av konsulter inom det tekniska området. Uppdragen beställs efter behov av konsultförmedlaren och kan vara olika långa, timbaserade eller med fast arvode.

Ramavtalet avser följande förmedling av tekniska konsulter, enligt nedan CPV koder, dess underkoder och underunderkoder:

 • 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster:
 • 71300000-1 Ingenjörstjänster
 • 1400000-2 Stadsplanering och landskapsvård
 • 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten
 • 71600000-4 Teknisk provning, analys och konsulttjänster
 • 71700000-5 Övervakning och kontroll
 • 71800000-6 Konsulttjänster med avseende på vattenförsörjning och avfall
 • 71900000-7 Laboratorietjänster
 • kompetenser inom Tjänster avseende fast egendom
 • 70100000-2 Fastighetsmäklartjänster avseende egen fast egendom och dess underkoder
 • 70110000-5 Exploatering av fastigheter och dess underkoder
 • 70111000-2 Exploatering av bostadsfastigheter och dess underkoder
 • 70112000-9 Exploatering av andra fastigheter än bostadsfastigheter och dess underkoder
 • 70120000-8 Köp och försäljning av fastigheter och dess underkoder
 • 70122000-2 Försäljning eller köp av mark och dess underkoder

Avropa och beställ

Avtal har tecknats med en leverantör. Innan beställning upprättar kund och ramavtalsleverantören (förmedlaren) ett avropsavtal. Efter beställningsförfrågan undertecknas överenskommen beställning av tjänster, kontrakt.

Vem kan göra avrop?

 • Järfälla kommun
 • Järfällahus AB
 • Solna Stad
 • Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna
 • Solna bostäder AB
 • Solna Vatten AB
 • Råsunda Förstad AB
 • Överjärva Gård AB
 • Danderyds Kommun
 • Vaxholms Stad
 • Sollentuna Kommun
 • Sollentunahem AB
 • Sollentuna energi och miljö
 • Sollentuna kommunfastigheter AB
 • Solom AB
 • Täby kommun
 • Täby fastighets AB
 • Upplands-Bro Kommun
 • Nacka Energi AB
 • Nacka Kommun
 • Nacka Vatten AB
 • Lidingö Stad
 • Lidingö Stads Fastighets AB
 • Värmdö Kommun
 • Värmdö bostäder AB
 • Värmdö Hamnar AB
 • Sundbybergs Stad
 • Norrtälje kommun

Stöd för avrop

Under fliken Leverantörer nedan, finns en länk vid leverantörsnamnet som leder till vägledningsdokument, kontaktuppgifter och publicerat ramavtal.

Leverantörer

Skrivet om avtalet