HVB Barn & Unga STIC 2017

HVB Barn & Unga STIC 2017

2019-08-19 till 2023-08-14

Om Ramavtalet

Syftet med upphandlingen är att tillgodose kommunernas huvudsakliga behov av externa dygnet runt placeringar för barn och unga

Ramavtalet tillgodoser kommunernas huvudsakliga behov av externa dygnet runt placeringar för barn och unga i åldern 0-20 år och familjer.

Ramavtalet är uppdelat i 8 kategorier:

  1. HVB akutplacering Barn och unga 0-17 år
  2. HVB utredning barn och unga 0-17 år
  3. HVB behandling barn och unga 0-17 år
  4. HVB föräldrar och barn
  5. HVB akutplacering 18-20 år
  6. HVB utredning 18-20 år
  7. HVB behandling 18-20 år
  8. Stödboende 16-20 år

Avropa och beställ

De enskilda avropen (placeringarna) på ramavtalet sker enligt en särskild fördelningsnyckel. Den innebär att det är brukarens behov som styr vilken vårdgivare som får placeringen. Bedömningen av den enskildes behov görs av kommunens handläggare. Om behovsbedömningen leder till en placering som två eller flera vårdgivare tillhandahåller ska den verksamhet som har lägst pris avropas enligt rangordning. Vad som är lägst pris beslutas utifrån vårdgivarens, till upphandlingen, avlämnade anbud.

Vem kan göra avrop?

Täby Kommun

Lidingö stad

Solna stad

Danderyds kommun

Sollentuna kommun

Vaxholms Stad

Sundbybergs kommun

Norrtälje kommun

Stöd för avrop

Ombudskommunerna får tillgång till en egen avtalsdatabas som innehåller rangordning, leverantörernas kontaktuppgifter, metod och inriktning.

Leverantörer

Skrivet om avtalet