Idrottsmaterial inkl säkerhetsbesiktning STIC 2020

Ramavtalet gäller under fyra år. Från det att ramavtalet har löpt i 18 månader, kan ramavtalet sägas upp med sex månaders uppsägningstid.

Idrottsmaterial inkl säkerhetsbesiktning STIC 2020

2020-11-01 till 2024-10-31

Ramavtalet gäller under fyra år. Från det att ramavtalet har löpt i 18 månader, kan ramavtalet sägas upp med sex månaders uppsägningstid.

Ramavtalet omfattar

Ramavtalet omfattar både idrottsmaterial och säkerhetsbesiktningar, de är uppdelade i två olika anbudsområden.

Anbudsområdet idrottsmaterial är tilldelat en leverantör och består av ett antal produkter som är frekvent använda hos kommunerna. Produkterna är angivna i en varukorg som är uppdelad i följande produktkategorier:

 • Bollsporter
 • Friidrott
 • Gym & Fitness
 • Gymnastik
 • Inredning hall och arena
 • Kampsport
 • Lek och spel
 • Orientering och stavgång
 • Sim och bad
 • Övrig idrottsutrustning

I det fall produkter i varukorgen omfattas av en kampanj eller erbjudande ska priset justeras innan faktura och beställningskvittens skickas. Om det finns behov av produkt inom dessa produktkategorier som inte är angiven i varukorgen har leverantör lämnat en rabattsats på övrig sortiment.

Det finns även möjlighet för montering av idrottsmaterial, det debiteras med pris per timme och ska inkludera samtliga kostnader förenade med uppdraget så som restid, reskostnad, uppackning och omhändertagande av emballage.

Anbudsområdet säkerhetsbesiktning är tilldelat tre leverantörer och avrop sker genom en förnyad konkurrensutsättning. I området ingår säkerhetsbesiktning, service, underhåll och reparationer samt det material som kan behövas vid utförande av service, underhåll och reparationer.

Säkerhetsbesiktningen kan omfatta:

 • Fast gymnastikutrustning
 • Lös gymnastikutrustning
 • Golvyta/linjemarkering

Besiktningen ska ske i enlighet med arbetsmiljöverkets råd och rekommendationer och enligt Svenska SIKOs anvisningar och normer för säkerhet och funktion.

Vilka kan göra avrop?

Följande medlemskommuner är avropsberättigade:

 • Danderyds kommun
 • Järfälla kommun
 • Lidingö kommun
 • Nacka kommun
 • Sollentuna kommun
 • Solna stad
 • Sundbyberg kommun
 • Vaxholms kommun
 • Värmdö kommun
 • Upplands-Bro kommun

Stöd för avrop

Under fliken Leverantörer finns länk vid leverantörsnamnet som leder till vägledningsdokument, prisbilaga, kontaktuppgifter och publicerat ramavtal.

Leverantörskontroll med anledning av sanktioner mot Ryssland

Ramavtalet kontrollerat i september 2022.
Läs mer om vad kontrollen innebär här.

Leverantörer

Skrivet om avtalet