Inkontinensartiklar STIC 2019

Stockholms Inköpscentral (STIC) är ett fördjupat avtalsreglerat regionalt samarbete med avsikten att samordna regionala upphandlingar inom Stockholms Län. På uppdrag av medlemskommunerna i STIC har Inkontinensartiklar STIC 2019 tagits fram.

Frågor om ramavtalet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Inkontinensartiklar STIC 2019

2019-08-14 till 2023-08-13

Ramavtalet omfattar

Ramavtalet omfattar förbrukningsmaterial inom området för inkontinensprodukter. Leverantören har ett helhetsansvar från anskaffning och distribution till beställande enheter.

Avtal är tecknat med en leverantör. Avrop och beställning sker via e-handel, webb, e-post eller telefon.

Vem kan göra avrop?

Inom ramen för STIC-samarbetet är följande kommuner och dess helägda bolag avropsberättigade:

  • Danderyd kommun
  • Nacka kommun
  • Solna kommun
  • Sundbyberg kommun
  • Upplands-Bro kommun
  • Vaxholm stad

Stöd för avrop

Under fliken Leverantörer finns länk vid leverantörsnamnet som leder till vägledningsdokument, prisbilaga, kontaktuppgifter och publicerat ramavtal.

Leverantörer