Inkontinensartiklar STIC 2019

Inkontinensartiklar STIC 2019

2019-08-14 till 2023-08-13

Ramavtalet omfattar

Ramavtalet omfattar förbrukningsmaterial inom området för inkontinensprodukter. Leverantören har ett helhetsansvar från anskaffning och distribution till beställande enheter.

Avtal är tecknat med en leverantör. Avrop och beställning sker via e-handel, webb, e-post eller telefon.

Vem kan göra avrop?

Inom ramen för STIC-samarbetet är följande kommuner och dess helägda bolag avropsberättigade:

  • Danderyd kommun
  • Nacka kommun
  • Solna kommun
  • Sundbyberg kommun
  • Upplands-Bro kommun
  • Vaxholm stad

Stöd för avrop

Under fliken Leverantörer finns länk vid leverantörsnamnet som leder till vägledningsdokument, prisbilaga, kontaktuppgifter och publicerat ramavtal.

Leverantörskontroll med anledning av sanktioner mot Ryssland

Ramavtalet kontrollerat i september 2022.
Läs mer om vad kontrollen innebär här.

Leverantörer

Skrivet om avtalet