Insatser inom Socialpsykiatri STIC 2021

Insatser inom Socialpsykiatri STIC 2021

2021-06-01 till 2025-05-31

Ramavtalet Insatser inom socialpsykiatri STIC 2021 omfattar

Ramavtalet är indelat i tre områden och avser enskilda platser för vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning.

 • Hem för vård eller boende, HVB - En verksamhet som bedriver behandling eller är inriktad på omvårdnad och stöd. Innehållet i verksamheten ska anpassas efter den enskildes individuella behov och förutsättningar och utformas så att vistelsen upplevs som meningsfull. Vistelsen på ett HVB sker under begränsad tid.
 • Bostäder med särskild service erbjuds personer som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver mer omfattande stöd än det som kan ges i ordinärt boende.
 • Korttidsboende - Ett tillfälligt boende för till äldre eller psykiskt funktionshindrade som ger möjlighet till avlastning för anhöriga eller rehabilitering för individen.

Vilka kan göra avrop?

Inom ramen för STIC-samarbetet är följande kommuner avropsberättigade:

 • Nacka Kommun
 • Upplands- Bro Kommun
 • Järfälla kommun
 • Sundbybergs kommun
 • Solna Stad
 • Sollentuna Kommun
 • Täby kommun
 • Danderyds kommun
 • Lidingö stad
 • Vaxholms stad

Stöd för avrop

Stöd vid placering och ökad transparens om kvalitet. Sök fram verksamheter utifrån individens behov och önskemål i urvalsdatabasen här .Urvalsdatabasen är ett användarvänligt tekniskt stöd för att underlätta matchningsprocessen vid placering. För att komma igång med urvalsdatabasen behöver du:

 • Försäkra dig om att din kommun har rätt att använda ramavtalet. Kontakta din kommuns avdelning för upphandling/inköp om du är osäker.
 • Skapa inloggning genom att fylla i formuläret via länken här. Bekräftelse om att ditt konto är skapat skickas inom några dagar till den funktionsbrevlåda du uppger i formuläret.

För frågor om urvalsdatabasen och inloggning, kontakta teknisk support hos Placeringsinfo på telefon 010-179 00 00 (mån-ons kl. 9-11) eller e-post adda@placeringsinfo.se

Leverantörskontroll med anledning av sanktioner mot Ryssland

Ramavtalet kontrollerat september 2022.
Läs mer om vad kontrollen innebär här.