Juridiska informationstjänster STIC 2020

Avtalet pågår inledningsvis i 2 år med möjlighet till förlängning i ytterligare 2 år.

Juridiska informationstjänster STIC 2020

2020-04-03 till 2024-04-02

Avtalet pågår inledningsvis i 2 år med möjlighet till förlängning i ytterligare 2 år.

Om ramavtalet

Ramavtalet är framtaget för att hjälpa STICs medlemskommuner att tillgodose kommunernas olika behov av juridiska informationstjänster.

Ramavtalet omfattar

Ramavtalet omfattar olika typer av juridiska informationstjänster inom flera juridiska ämnesområden. Informationstjänsterna består av bl.a. lagar, lagkommentarer och rättsfall samt analys av dessa inom olika sakområden.

Avrop kan göras för kommunlicens, organisationslicens samt enskild licenser. I licenserna för minst Bastjänsten ingå, men kan kompletterats med en eller flera tilläggstjänster.

Bastjänsten omfattar innehåll inom följande sakområden:

 • arbetsrätt
 • arbetsmiljörätt
 • fastighetsrätt
 • socialrätt
 • kommunalrätt
 • offentlig förvaltning
 • familjerätt
 • migrationsrätt
 • miljörätt
 • offentlig upphandling
 • EU-rätt
 • skola och utbildning
 • it-rätt
 • informationssäkerhet

Leverantörernas paketering av ”Bastjänsten” kan skilja sig åt men ska minst innehålla kravställda sakområden och tjänster.

Så avropar och beställer du

Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning. Läs mer om förnyad konkurrensutsättning här.

Observera att priser angivna i prisbilagan fungerar som takpriser vid förnyad konkurrensutsättning.

Vem kan göra avrop

 • Danderyd
 • Järfälla
 • Nacka
 • Norrtälje
 • Sollentuna
 • Solna
 • Täby
 • Vaxholm
 • Värmdö
 • Sundbyberg
 • Upplands-Bro