Källsortering STIC 2021

Stockholms Inköpscentral (STIC) är ett fördjupat avtalsreglerat regionalt samarbete, placerat på Adda Inköpscentral med avsikten att samordna regionala upphandlingar inom Stockholms Län. Detta ramavtal har tagits fram på uppdrag av STIC:s medlemskommuner.

Frågor om ramavtalet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Källsortering STIC 2021

2022-02-01 till 2026-01-31

Ramavtalstid: 4 år

Ramavtalet omfattar

Avtalet omfattar hämtning och hantering av källsorterat avfall inom flera olika kategorier, både återvinningsmaterial och farligt avfall.

Vem kan göra avrop

 • Nacka (212000-0167)
 • Sollentuna (212000-0134)
 • AB Solom (556647-6700)
 • SEOM Sollentuna energi och miljö (556091-5166)
 • Solna (212000-0183)
 • Sundbyberg (212000-0175)
 • Fastighets AB Förvaltaren (556050–2683)
 • Täby (212000-0118)
 • Vallentuna (212000-0027)
 • Vaxholm (212000-2908)
 • Upplands-Bro (212000-0100)

Så avropar och beställer du

 • via leverantörernas egna webbaserade bokningssystem,
 • via e-post till leverantörernas funktionsbrevlåda,
 • via telefon,
 • via ert egna E-handel system