Kognitiva hjälpmedel STIC 2020

Ramavtalet gäller under fyra år. Från det att ramavtalet har löpt i 18 månader kan Inköpscentralen säga upp ramavtalet med sex månaders uppsägningstid. Inköpscentralens målsättning är att avtalen ska löpa hela avtalsperioden och eventuella förändringar kommuniceras i så god tid som möjligt.

Kognitiva hjälpmedel STIC 2020

2022-12-01 till 2026-11-30

Ramavtalet gäller under fyra år. Från det att ramavtalet har löpt i 18 månader kan Inköpscentralen säga upp ramavtalet med sex månaders uppsägningstid. Inköpscentralens målsättning är att avtalen ska löpa hela avtalsperioden och eventuella förändringar kommuniceras i så god tid som möjligt.

Om ramavtalet

Syftet med ramavtalen är att tillgodose kommunernas behov av kognitiva hjälpmedel. Det nya ramavtalet kompletterar varukorgarna som finns i ramavtalet Medicinteknisk Utrustning STIC 2019 med varukorgar för kognitiva hjälpmedel.

Ramavtalet omfattar

Köp av hjälpmedel för stimulering av sinnen och känslighet och aktiviteter i dagliga livet samt hjälpmedel för kognitivt stöd och kommunikation. Upphandlingen omfattar också tillbehör och reservdelar för successiva avrop under avtalstiden.

Ramavtalen är fördelade på sju (7) anbudsområden

  • Anbudsområde 1: Tyngdtäcke 1 Jämnt fördelat tryck
  • Anbudsområde 2: Tyngdtäcke 2 rörliga tryckpunkter
  • Anbudsområde 3: Tyngdtäcke 3 mjuk fyllning och jämnt fördelat tryck
  • Anbudsområde 4: Planeringhjälpmedel 1 digitala
  • Anbudsområde 5: Planeringshjälpmedel 2 icke-digitala
  • Anbudsområde 6: Taktila hjälpmedel
  • Anbudsområde 7: Tid och sinneshjälpmedel

Under fliken Stöddokument finns krav för tjänsten och krav på varor samt mall kontraktsvillkor.

Anbudsområde 4- 7 avropas enligt särskild fördelningsnyckel, brukarens behov.