Konsulentsödd familjehemsvård BU STIC 2017

Konsulentsödd familjehemsvård BU STIC 2017

2019-08-19 till 2023-08-17

Ramavtalet omfattar

Ramavtalet tillgodoser kommunernas huvudsakliga behov av tjänster i form av stöd, handledning och utbildning både till kommunens egna familjehem/jourhem och till de familjehem/jourhem som är knutna till s.k. konsulentstödda familjehemsverksamheter.

Upphandlingen omfattar 6 kategorier

 1. Konsulentstödd familjehemsvård med handledning och annat stöd till familjehem för barn och unga 0-17 år.
 2. Konsulentstödd familjehemsvård med handledning och annat stöd till familjehem i kombination med särskilda insatser för barn och unga 0-17 år.
 3. Konsulentstödd familjehemsvård med handledning och annat stöd till jourhem för barn och unga 0-17 år
 4. Konsulentstödd familjehemsvård med handledning och annat stöd till familjehem för barn och unga 18-20 år.
 5. Konsulentstödd familjehemsvård med handledning och annat stöd till familjehem i kombination med särskilda insatser för barn och unga 18-20 år.
 6. Konsulentstödd familjehemsvård med handledning och annat stöd till jourhem för barn och unga 18-20 år

Avropa och beställ

De enskilda avropen (placeringarna) på ramavtalet sker enligt en särskild fördelningsnyckel. Den innebär att det är brukarens behov som styr vilken vårdgivare som får placeringen. Bedömningen av den enskildes behov görs av kommunens handläggare. Om behovsbedömningen leder till en placering som två eller flera vårdgivare tillhandahåller ska den verksamhet som har lägst pris avropas enligt rangordning. Vad som är lägst pris beslutas utifrån vårdgivarens, till upphandlingen, avlämnade anbud.

Vem kan göra avrop?

 • Täby Kommun
 • Lidingö stad
 • Solna stad
 • Danderyds kommun
 • Sollentuna kommun
 • Vaxholms Stad
 • Sundbybergs kommun

Stöd för avrop

Ombudskommunerna får tillgång till en egen avtalsdatabas som innehåller rangordning, leverantörernas kontaktuppgifter, metod och inriktning.

Leverantörskontroll med anledning av sanktioner mot Ryssland

Ramavtalet kontrollerat i september 2022.
Läs mer om vad kontrollen innebär här.

Leverantörer

Skrivet om avtalet