Ledningsrenoveringar VA- ledningar STIC 2019

Stockholms Inköpscentral (STIC) är ett fördjupat avtalsreglerat regionalt samarbete, placerat på Inköpscentralen, med avsikten att samordna regionala upphandlingar inom Stockholms län. På uppdrag av medlemskommunerna i STIC har detta ramavtal tagits fram.

Frågor om ramavtalet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Ledningsrenoveringar STIC 2019

2019-04-26 till 2023-04-25

Om Ramavtalet

Ramavtalet omfattar arbete, tillika entreprenader, avseende ledningsrenoveringar av VA-ledningar.

Ramavtalet ledningsrenoveringar av VA-ledningar omfattar alla arbeten som behövs för att få det renoverade objektet i fullt färdigt och funktionsdugligt skick.

Ramavtalet är uppdelad på fyra (4) olika entreprenadområden.

Uppdelningen baseras på fyra (4) olika metoder/tillvägagångssätt för utförande av ledningsrenoveringar. De fyra (4) entreprenadområdena är:

 • Entreprenadområde 1 – Infodring med kontinuerliga rör (sliplining) för trycksatta VA-ledningar.
 • Entreprenadområde 2 – Hydraulisk rörspräckning för trycksatta VA-ledningar.
 • Entreprenadområde 3 – Infodring med formpassade PE-rör för trycksatta VA-ledningar.
 • Entreprenadområde 4 - Infodring med flexibla foder för självfalls- och tryckavloppsledningar samt brunnsrenovering.

Avrop sker enligt rangordning.

Vem kan göra avrop?

 • Järfälla kommun
 • Lidingö stad
 • Nacka vatten och avfall AB
 • Norrtälje kommun
 • Sollentuna energi och miljö AB
 • Täby kommun
 • Upplands-Bro kommun
 • Värmdö kommun

Leverantörskontroll med anledning av sanktioner mot Ryssland 

Ramavtalet kontrollerat september 2022.
Läs mer om vad kontrollen innebär här.

Leverantörer