Ledningsrenoveringar VA- ledningar STIC 2019

Stockholms Inköpscentral (STIC) är ett fördjupat avtalsreglerat regionalt samarbete, placerat på Inköpscentralen, med avsikten att samordna regionala upphandlingar inom Stockholms län. På uppdrag av medlemskommunerna i STIC har detta ramavtal tagits fram.

Frågor om ramavtalet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post