Medicinteknisk utrustning STIC 2020

Stockholms Inköpscentral (STIC) är ett fördjupat avtalsreglerat regionalt samarbete, placerat på SKI, med avsikten att samordna regionala upphandlingar inom Stockholms Län. Detta ramavtal har tagits fram på uppdrag av STIC:s medlemskommuner.

Frågor om ramavtalet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Medicinteknisk utrustning STIC 2020

2020-08-15 till 2024-08-14

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Avtalstiden är 2 år med option att förlänga i ytterligare 1+1 år.

Ramavtalet omfattar

Köp och hyra av hjälpmedel för rörelsenedsättning, aktiviteter i dagliga livet, arbetstekniska hjälpmedel, tillbehör, reservdelar samt tillhörande tjänster för successiva avrop under avtalstiden.

Produkter inom nedanstående produktområden (siffrorna nedan anger ISO-koden för produktområdet):

  • (04) Hjälpmedel för personlig medicinsk behandling
  • (05) Hjälpmedel för träning av färdigheter och förmågor
  • (09) Personlig vård
  • (12) Hjälpmedel vid förflyttning
  • (15) Hjälpmedel för att skära, hacka och sönderdela för att tillreda mat och dryck
  • (18) Hjälpmedel för anpassning av bostäder och andra lokaler
  • (24) Hjälpmedel för hantering och transport av produkter
  • Madrasser och positioneringskuddar
  • Akut avhjälpande

Avtalet omfattar även underhåll, reparation, akut avhjälpande och besiktning av både hyrda och UMs egenägda produkter.

Avropsberättigade parter

Danderyd kommun, org.nr. 2120000-0126
Järfälla kommun, org.nr. 212000-0043
Lidingö Stad, org.nr. 212000-0191
Nacka kommun, org.nr. 2120000-0167
Sollentuna kommun, org.nr. 212000-0134 (ansluter till ramavtalet tidigast när kommunens befintliga ramavtal löper ut 2021-02-28)
Solna kommun, org.nr. 212000-0183
Vaxholms kommun, org.nr. 212000-2908
Värmdö kommun, org.nr. 212000-0035
Täby kommun, org.nr. 212000-0118
Sundbybergs kommun, org.nr. 212000-0175 (ansluter till ramavtalet tidigast när kommunens befintliga ramavtal löper ut 2021-02-28)

Så avropar och beställer du

Beställningar från UM ska ske skriftligt till leverantören via e-post, e-handelsplats med inloggning, kundtjänst och webbutik.