Medicinteknisk utrustning STIC 2020

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Avtalstiden är 2 år med option att förlänga i ytterligare 1+1 år.

Medicinteknisk utrustning STIC 2020

2020-08-15 till 2024-08-14

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Avtalstiden är 2 år med option att förlänga i ytterligare 1+1 år.

Ramavtalet omfattar

Köp och hyra av hjälpmedel för rörelsenedsättning, aktiviteter i dagliga livet, arbetstekniska hjälpmedel, tillbehör, reservdelar samt tillhörande tjänster för successiva avrop under avtalstiden.

Produkter inom nedanstående produktområden (siffrorna nedan anger ISO-koden för produktområdet):

  • (04) Hjälpmedel för personlig medicinsk behandling
  • (05) Hjälpmedel för träning av färdigheter och förmågor
  • (09) Personlig vård
  • (12) Hjälpmedel vid förflyttning
  • (15) Hjälpmedel för att skära, hacka och sönderdela för att tillreda mat och dryck
  • (18) Hjälpmedel för anpassning av bostäder och andra lokaler
  • (24) Hjälpmedel för hantering och transport av produkter
  • Madrasser och positioneringskuddar
  • Akut avhjälpande

Avtalet omfattar även underhåll, reparation, akut avhjälpande och besiktning av både hyrda och UMs egenägda produkter.

Avropsberättigade parter

Danderyd kommun, org.nr. 2120000-0126
Järfälla kommun, org.nr. 212000-0043
Lidingö Stad, org.nr. 212000-0191
Nacka kommun, org.nr. 2120000-0167
Sollentuna kommun, org.nr. 212000-0134 (ansluter till ramavtalet tidigast när kommunens befintliga ramavtal löper ut 2021-02-28)
Solna kommun, org.nr. 212000-0183
Vaxholms kommun, org.nr. 212000-2908
Värmdö kommun, org.nr. 212000-0035
Täby kommun, org.nr. 212000-0118
Sundbybergs kommun, org.nr. 212000-0175 (ansluter till ramavtalet tidigast när kommunens befintliga ramavtal löper ut 2021-02-28)

Så avropar och beställer du

Beställningar från UM ska ske skriftligt till leverantören via e-post, e-handelsplats med inloggning, kundtjänst och webbutik.

Leverantörskontroll med anledning av sanktioner mot Ryssland

Ramavtalet kontrollerat i september 2022.
Läs mer om vad kontrollen innebär här.