Offentlig belysning STIC 2019

Stockholms Inköpscentral (STIC) är ett fördjupat avtalsreglerat regionalt samarbete med avsikten att samordna regionala upphandlingar inom Stockholms Län. På uppdrag av medlemskommunerna i STIC har Offentlig belysning tagits fram.

Frågor om ramavtalet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Offentlig belysning STIC 2019

2019-08-19 till 2021-08-17

Om Ramavtalet

Ramavtalet avser drift och underhåll av offentlig belysning och ersätter ramavtal offentlig belysning STIC 2015. Ramavtalet är uppdelad i två delområden:

1) Solna stad

2) Danderyds kommun och Norrtälje kommun. Dessa kommuner har möjlighet, men inte skyldighet att avropa från detta ramavtal.

Delområde 1 omfattar entreprenad avseende driftledning med eldriftansvar, tillsyn och löpande underhållsåtgärder samt jourverksamhet för att upprätthålla en drift- och personsäker, estetisk och ekonomisk offentlig belysning. Vidare omfattar entreprenaden rondering, periodisk tillsyn, seriebyten, rötskadebesiktning samt eventuella övriga tillkommande arbeten inom området.

Delområde 2 omfattar drift och underhåll och/eller nyinstallation

Så avropar och beställer du

Delområde1; avrop sker enligt kontrakt och teknisk beskrivning

Delområde2; avrop sker via en förnyad konkurrensutsättning

Leverantörer