Socialpsykiatri SÄBO STIC 2016

Det här ombudsavtalet är framtaget av STIC på uppdrag av medlemskommunerna. Ramavtalet ska tillgodose kommunernas behov av externa placeringar inom socialpsykiatri.

Frågor om ramavtalet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Socialpsykiatri SÄBO STIC 2016

Ramavtalet Socialpsykiatri SÄBO STIC 2016 omfattar

Boende för personer med psykisk funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlagen i form av

  • Placering i bostad med särskild service (SÄBO)
  • Hälso- och sjukvårdsansvar upp till sjuksköterskenivå

Leverantören ska även dygnet runt tillgodose individuella behov av omsorg, stöd och service för en god livskvalitet.

Vilka kan göra avrop?

Ramavtalet är ett ombudsavtal och avropsberättigade är nedanstående kommuner. Det är kommunernas behöriga handläggare som avropar.

  • Täby kommun
  • Vaxholms stad
  • Järfälla kommun
  • Lidingö stad
  • Solna stad
  • Danderyds kommun
  • Sollentuna kommun

Avropa och beställ

Avtal är tecknat med 13 leverantörer. Avrop och beställning sker via rangordning efter lägst pris eller kommunens bedömning i samråd med den enskilde individens behov. Läs mer om rangordning

Ombudskommunerna får tillgång till en egen avtalsdatabas som innehåller rangordning, leverantörernas kontaktuppgifter, metod och inriktning.

Stöd för avrop

Se bilagor för rangordning och mall för placering under fliken Stöddokument. Under fliken Leverantörer finns länk vid respektive leverantör. Länken leder till avropsstöd, kontaktuppgifter och publicerade ramavtal.