Stödboende vuxna STIC 2021

Ramavtalet gäller under fyra år. När ramavtalet löpt i 18 månader har Inköpscentralen rätt att säga upp ramavtalet med sex månaders uppsägningstid. Inköpscentralens målsättning är att avtalen ska löpa hela avtalsperioden och eventuella förändringar kommuniceras i så god tid som möjligt.

Stödboende vuxna STIC 2021

2022-07-01 till 2026-06-30

Ramavtalet gäller under fyra år. När ramavtalet löpt i 18 månader har Inköpscentralen rätt att säga upp ramavtalet med sex månaders uppsägningstid. Inköpscentralens målsättning är att avtalen ska löpa hela avtalsperioden och eventuella förändringar kommuniceras i så god tid som möjligt.

Ramavtalet omfattar 

Externa placeringar för vuxna med missbruk och omfattar enbart svenska verksamheter belägna i Sverige. Avtalet kompletterar Ramavtalet HVB missbruksvård vuxna STIC 2019. I ramavtalet tillämpas närhetsprincipen med begränsning till ABCD-U. (AB = Stockholms län, C = Uppsalas län, D= Södermanlands län, U = Västmanlands län), 

Ramavtalets avgränsningar:

Placeringarna utgör ett komplement till kommunernas insatser i egen regi, som därmed inte berörs av upphandlingen.

 • Avtalet omfattar inte abonnemang på platser.
 • Avtalet avser inte entreprenader.
 • Avtalet omfattar inte medicinsk substitutions- eller abstinensbehandling.

Denna upphandling omfattar därför inte nedanstående:

 • HVB Behandling - Behandling är systematiska och teoretiskt grundade tekniker eller metoder som används för att hjälpa enskilda individer att komma från sitt missbruk och beroende. 
 • HVB Omvårdnad - Innefattar boenden som vänder sig till individer som är i behov av återhämtning (fysisk och psykisk) med anledning av ett, oftast, långvarigt missbruk och behöver ofta praktisk hjälp eller tillgänglighetsanpassat eftersom de kanske använder rullator. Det kan exempelvis även vara personer som har utvecklat en demens med anledning av sitt missbruk.

 • HVB Utredning - Fördjupad kvalificerad utredning genomförd av legitimerad personal. Uppdraget är oftast riktat mot personer som inte klarar av att avhålla sig från alkohol/droger eller av någon anledning inte är behandlingsbara eller mottagliga för behandling där man behöver göra: Psykiatrisk bedömning av vidare utredningsbehov som hjärnskador/ADHD, Psykologutredning inklusive tester och observationer av kognitiva funktioner, Funktionsbedömning.

Vem kan gör avrop:

 • Danderyd kommun, org.nr. 212000-0126
 • Järfälla kommun, org.nr. 212000‑0043
 • Lidingö stad, org.nr. 212000-0191
 • Norrtälje Kommun, org.nr. 212000-0217
 • Sollentuna kommun, org.nr. 212000-0134
 • Solna stad, org.nr. 212000-0183
 • Sundbyberg kommun, org.nr. 2120007-0175
 • Täby kommun, org.nr. 212000-0118
 • Upplands-Bro kommun, org.nr. 212000-0100
 • Vaxholms stad, org.nr. 212000-2908

Så avropar och beställer du

Avrop via ramavtalet sker enligt en särskild fördelningsnyckel. Fördelningsnyckeln utgår från Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL), vilket innebär att det är individens specifika behov samt önskemål som styr vilken utförare som är bäst lämpad för den aktuella placeringen. Om det är flera utförare som uppfyller behov och önskemål lika bra, så är det lägst pris som styr vilken utförare som väljs.

Urvalsdatabas för matchning och nyheter om uppföljning och förvaltning

I Urvalsdatabasen (nytt fönster) kan placerande kommun utifrån en eller flera urvalskriterier filtrera fram passande utförare som uppfyller behov och/eller andra önskemål. Urvalsdatabasen innehåller information som utförarens innehåll, kompetens, priser och arbetssätt, ramavtalsvillkor, kontraktsvillkor och mallar för kontrakt.  

Databasen är ett viktigt verktyg för information om förvaltning och uppföljning av ramavtalet. Databasen innehåller Inköpscentralens uppföljningsrapporter per utförare och uppdaterade priser efter prisjusteringar. Utförare som för tillfället inte uppfyller ställda krav kan döljas och därmed inte vara tillgängliga för nya avrop. Urvalsdatabasen är därför en viktig informationskälla för vad som gäller för just detta ramavtal.

För att komma igång med Urvalsdatabasen behöver du:

Skapa inloggning genom att fylla i formuläret. Bekräftelse om att ditt konto är skapat skickas inom några dagar till den funktionsbrevlåda du uppger i formuläret.

 • Sök i urvalsdatabasen - Fördelningsnyckeln utgår från Socialtjänstlagen (2001:453) vilket innebär att det är individens specifika behov samt individens önskemål som styr vilken utförare som är bäst lämpad för den aktuella placeringen.
 • Kontakta matchande utförare - Kontaktuppgifter ligger i Urvalsdatabasen.
 • Teckna Placeringsavtal - Använd placeringsmallen som ligger under fliken Stöddokument.
 • Frångå inte villkoren - Som beställare ansvarar du själv för att avrop och tecknande av kontrakt sker enligt villkoren i ramavtalet och i enlighet med LOU.

För frågor om Urvalsdatabasen och inloggning, kontakta teknisk support hos Placeringsinfo på telefon 010 179 00 00 (mån-ons kl. 9-11) eller e-post adda@placeringsinfo.se.

Leverantörskontroll med anledning av sanktioner mot Ryssland

Ramavtalet kontrollerat september 2022.
Läs mer om vad kontrollen innebär här.