Strukturerad öppenvård barn och unga STIC 2017

Strukturerad öppenvård barn och unga STIC 2017

2019-04-08 till 2023-05-01

Om Ramavtalet

Strukturerad öppenvård för barn och unga 0-20år

Med strukturerad öppenvård avses verksamhet där den unge är inskriven och vistas under en hel dag eller del av dag. Verksamheten innehåller förutom vård och behandling även bland annat sysselsättning/utbildning, social träning, fritidsaktiviteter samt familj- och nätverksinriktade kontakter.

Övrig öppenvård för barn och unga 0-20 år

Öppenvård som inte omfattas av ovanstående. Denna kategori omfattar också insatser som avser nya typer av öppenvård som kan erbjudas. Här ingår social kontaktperson, kontaktfamilj och helgkollo.Insatsen ges utifrån en bestämd vårdplan.

Strukturerad öppenvård och övrig öppenvård går att avropa från följande kategorier:

 1. 12-stegsprogrammet Strukturerad öppenvård för barn och unga 0- 20 år
 2. Marte Meo Strukturerad öppenvård för barn och unga 0- 20 år
 3. DBT Dialektisk beteendeterapi Strukturerad öppenvård för barn och unga 0- 20 år
 4. Kognitiv beteendeterapi Strukturerad öppenvård för barn och unga 0- 20 år
 5. MDFT Multidimensional familjeterapi Strukturerad öppenvård för barn och unga 0- 20 år
 6. FFT Funktionell familjeterapi Strukturerad öppenvård för barn och unga 0- 20 år
 7. Ett nytt vägval Strukturerad öppenvård för barn och unga 0- 20 år
 8. Repulse Strukturerad öppenvård för barn och unga 0- 20 år
 9. ART Aggression Replacement Training Strukturerad öppenvård för barn och unga 0- 20 år
 10. Annan metod enligt metodguiden Strukturerad öppenvård för barn och unga 0- 20 år
 11. KIBB Kognitiv Integrerad Behandling vid Barnmisshandel Strukturerad öppenvård för barn och unga 0- 20 år
 12. Kontaktperson Övrig öppenvård 0- 20 år
 13. Kontaktfamilj Övrig öppenvård 0- 20 år
 14. Helgkollo Övrig öppenvård 0- 20 år

Avropa och beställ

De enskilda avropen (placeringarna) på ramavtalet sker enligt en särskild fördelningsnyckel. Den innebär att det är den unges behov som styr vilken vårdgivare som får placeringen. Bedömningen av den enskildes behov görs av kommunens handläggare. Om behovsbedömningen leder till en placering som två eller flera vårdgivare tillhandahåller ska den verksamhet som har lägst pris avropas

Vem kan göra avrop?

Täby Kommun

Lidingö stad

Solna stad

Danderyds kommun

Sollentuna kommun

Vaxholms Stad

Sundbybergs kommun

Stöd för avrop

Ombudskommunerna får tillgång till en egen avtalsdatabas som innehåller rangordning, leverantörernas kontaktuppgifter, metod och inriktning.

Samarbetet är öppet för alla regionens kommuner att delta i. För närmare information och hur man går med i STIC kontakta Gabriella.lundin@sklkommentus.se

Leverantörskontroll med anledning av sanktioner mot Ryssland

Ramavtalet kontrollerat september 2022.
Läs mer om vad kontrollen innebär här.

Leverantörer

Skrivet om avtalet