Tryckeritjänster STIC 2018

Tryckeritjänster STIC 2018

2019-12-03 till 2023-12-02

Om Ramavtalet

Avtalet omfattar tillhandahållande av tryckeritjänster och ska tillgodose upphandlande myndighets behov av bland annat följande tjänster:

 • Beställningsportal/Print on demand
 • Digital- och offsettryck
 • Expresstryck
 • Efterbehandling
 • Leverans och budning
 • Trycksaker som kan vara aktuella för beställning är till exempel:
 • Broschyrer
 • Informationsblad
 • Foldrar
 • Affischer
 • Visit- och korrespondenskort
 • Vykort
 • Vepor och roll-ups
 • Flygblad
 • Årsredovisningar
 • Andra vanligt förekommande trycksaker

Ramavtalets avgränsning

Avtalet omfattar inte grafisk produktion, kontorstryck av kuvert, brevpapper, standardblock och mappar. Avtalet omfattar inte heller utskrift, kuvertering, sortering och distribution av försändelser i pappersform.

Så avropar och beställer du

Avrop och beställning sker till E-print. Leverantören ska tillhandahålla möjlighet att lägga beställningar via webbaserad beställningsportal, leverantörens webbsida, telefon och e-post.

Leverantörskontroll med anledning av sanktioner mot Ryssland

Ramavtalet kontrollerat september 2022.
Läs mer om vad kontrollen innebär här.