Tvätteritjänster STIC 2021

Tvätteritjänster STIC 2021

2021-12-12 till 2025-12-11

Ramavtalet Tvätteritjänster STIC 2021 omfattar

 1. Personalkläder - kläder som ägs av leverantören och som ingår i ett cirkulationssystem
 2. Cirkulationstvätt hygientextilier
 3. Cirkulationstvätt bäddtextilier
 4. Cirkulationstvätt patientkläder
 5. Tvätt av kundägda textiler - textiler som upphandlande myndighet äger

Vilka kan göra avrop?

Inom ramen för STIC-samarbetet är följande avropsberättigade:

 • Norrtälje Kommun, org.nr. 212000-0217
 • AB SOLOM, org.nr. 556647-6700
 • Sollentuna kommun, org.nr. 212000-0134
 • Solna stad, org.nr. 212000-0183
 • Täby kommun, org.nr. 212000-0118
 • Nacka Energi AB, org. nr. 556017-9532
 • Nacka Vatten AB, org.nr. 559066-7589
 • Nacka kommun, org.nr. 212000-0167
 • Järfälla kommun, org.nr. 212000‑0043
 • Sundbyberg kommun, org.nr.  2120007-0175
 • Värmdö kommun, org.nr. 212000-0035
 • Upplands-Bro kommun, org.nr. 212000-0100

Ramavtalets avgränsning

Detta avtal omfattar inte köp av personalkläder.

Så avropar och beställer du

Avtal har tecknats med en leverantör. Innan beställning upprättar kund och ramavtalsleverantören (Textilia Tvätt & Textilservice AB) ett separat kontrakt utifrån mall, se stöddokument ”Kontraktsvillkor och krav på tjänsten”.

Kontakt hos Textilia AB
Ann-Charlotte Edvardsson /Kundansvarig
ann-charlotte.edvardsson@textilia.se
Telefonnummer 0175-738 11

Leverantörskontroll med anledning av sanktioner mot Ryssland

Ramavtalet kontrollerat september 2022.
Läs mer om vad kontrollen innebär här.

Leverantörer

Skrivet om avtalet