Resebyråtjänster 2018

Ramavtalet omfattar resebyråtjänster och ska tillgodose ert behov av en bokningstjänst för transportmedel och logi samt bokningar av grupp- och konferensarrangemang. I ramavtalet finns flera möjligheter att få detaljerad miljöstatistik och resestatistik.

Frågor om ramavtalet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Resebyråtjänster 2018

2019-05-01 till 2023-04-30

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Avtalstiden är 2 år med option att förlänga i ytterligare 1 + 1 år.

Ramavtalet är uppdelat i två delområden:

 • Resebyråtjänster
 • Grupp- och konferensbokningstjänster

Ramavtalet är rangordnat och uppdelat per delområde. Första gången ni avropar från ramavtalet ska ni teckna ett skriftligt avropsavtal med leverantören. För detta kan ni använda Bilaga 04 – Mall för avropsavtal.

Efter att ni har tecknat ett avropsavtal kan ni börja boka resor. För delområdet Resebyråtjänster kan ni boka resor via personlig service och via den digitala plattformen. För delområdet Grupp- och konferensbokningstjänster kan ni endast boka resor via personlig service.

För mer information se Avropsvägledningen under fliken Stöddokument.

BIG Travels rekonstruktion avslutad

BIG Travel har sedan slutet på april befunnit sig i en företagsrekonstruktion. Den är nu avslutad.

BIG Travel återgår från och med nu till normala affärrutiner enligt deras kommersiella avtal med kunder, leverantörer och partners.

Läs mer under fliken "Historik och viktiga händelser".

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Inköpscentralens kundsupport.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. 

 3. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning vid ditt avrop. Säkerställ att du vet vad som gäller för just detta avtal.

 4. Kontakta leverantörerna

  Ramavtalsleverantörerna är listade i ordningen 1, 2, 3 och nedåt, se gällande rangordning bland stöddokumenten. Du kontaktar alltid den leverantör som står som rangordnad etta först. Titta under fliken Leverantörer. Där hittar du kontaktuppgifter både till den som tar emot löpande beställningar och avtalsansvarig.

 5. Gå vidare i rangordningen vid behov

  Återkopplar inte rangordnad etta inom tiden som är uppgiven i ramavtalet får du gå vidare i rangordningen. Det gäller också om leverantören ger svaret att man inte kan leverera enligt avtalsvillkoren.

 6. Teckna kontrakt

  Du kan nu teckna kontrakt med den som står som avtalsansvarig hos ramavtalsleverantören, kontraktet ska alltid följa ramavtalet. Avropsvägledningen bland stöddokumenten ger mer specifika detaljer.

  Behöver du ytterligare hjälp kan du alltid kontakta Inköpscentralens kundsupport.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad i Tendsign.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Historik och viktiga händelser

Information från BIG Travel augusti 2020

BIG Travel har sedan slutet på april befunnit sig i en företagsrekonstruktion. Nu är rekonstruktionen avslutad. Läs mer här. (Word-dokument, 14 kB, nytt fönster)

Information april 2020

Styrelsen för BIG Travel Sweden AB har fattat beslut om företagsrekonstruktion. Företaget har vidtagit kostnadsbesparingar, personalneddragningar och andra åtgärder som svar på vikande efterfrågan under pågående coronapandemi. Men då bokningsläget sedan februari månad nått ett nolläge har styrelsen fattat beslut om rekonstruktion. Rekonstruktör är utsedd av Tingsrätten i Stockholm 2020‐04‐23. BIG Travel räknar med att rekonstruktionen pågår under ett antal månader.

Detta innebär en företagsrekonstruktion

En företagsrekonstruktion innebär att bolaget ingår en uppgörelse med borgenärerna, d.v.s. de leverantörer som BIG Travel är skyldig pengar. Detta påverkar dock inte utförandet av pågående kundavtal.

Detta gäller under rekonstruktionen

Ingångna avtal gäller mellan BIG Travel Sweden AB och dess kunder. Det går alltså inte att säga upp ett avtal på grund av att en företagsrekonstruktion inletts, men BIG Travel Sweden AB måste självklart utföra sina åtaganden i enlighet med avtalet.

Verksamheten på resebyrån fortsätter som tidigare.

Rekonstruktören följer den s.k. Kontantprincipen, vilket innebär att samtliga nybokningar på resebyrån betalas omgående. BIG Travels kunder tar därmed inte några som helst ekonomiska risker, då BIG Travel först betalar bokningen till våra leverantörer (flygbolag, hotell, konferensanläggningar, tåg etc.) och att BIG Travel därefter fakturerar kund enligt sedvanliga rutiner.

Här kan du ta del av frågor och svar. (PDF-dokument, 113 kB, nytt fönster)

Mediafrågor hänvisas till VD för Big Travel, Fredrik Skarke fredrik.skarke@taptum.se.

Hållbarhet

Hållbarhetssammanställning

Inköpscentralen arbetar för att skapa en hållbar, inkluderande och rättvis utveckling i linje med Agenda 2030. Nedan hittar du därför en sammanställning av de hållbarhetskrav och villkor som har ställts i upphandlingen samt av de globala mål som avtalet bidrar till att uppnå.

Hållbarhetssammanställning_Resebyråtjänster_2018 (PDF-dokument, 329 kB, nytt fönster)