Snabbguide till att använda våra ramavtal

Detta är den korta sammanställningen över hur du kan använda våra ramavtal. För övergripande information hur du avropar och beställer på avtalen, gå vidare till sidorna som förklarar hela tillvägagångssättet mer detaljerat.

snabbguide-CM-AT10202-490x300.jpg

Upphandlingsansvarig betalar serviceavgiften

För att bli avropsberättigad på ramavtalen behöver den årliga serviceavgiften på 1 000 kronor vara betald till oss. Vi skickar ut serviceavgiftens faktura i slutet på varje år. Betalningsansvarig för serviceavgiften är upphandlingsansvarig i den kommun, region eller kommunalt bolag som är kunder hos oss.

Upphandlingsansvarig gör avropsanmälan

När ett ramavtal är klart loggar upphandlingsansvarig in på vår webbplats och gör avropsanmälan på ramavtalet. Saknas avropsanmälan kan ingen som ingår i verksamheten - förskolor, äldreboenden, läkarmottagningar med flera - börja handla på avtalet.

Beställaren kontrollerar att hen är avropsberättigad

Innan beställaren börjar handla på ramavtalet säkerställer hen att serviceavgiften är betald och avropsanmälan gjord. Det är inte tillåtet att använda ramavtalet utan att vara avropsberättigad.

Beställaren avropar och beställer enligt instruktionerna

Det finns olika avropsförfaranden för att köpa varor eller tjänster på ramavtalen. Beställaren gör enligt det sätt som är angivet på ramavtalssidan och tar stöddokumenten till hjälp.