Sociala tjänster

Kategorin Sociala tjänster omfattar ramavtal för externa placeringar inom Individ- och familjeomsorgen bestående av tre olika placeringsformer: HVB, konsulentstödd familjehemsvård och stödboende.

Kontaktperson

Frida Skårner

Frida Skårner

Tel:
08-709 59 27
Skicka e-post

Kategoriansvarig Frida Skårner berättar om sin kategori

"Sociala tjänster är ett område i ständig förändring både avseende behov, men också utifrån ny lagstiftning och politiska beslut. Förändringarna kan ske snabbt inom vissa delar. Vi vill bidra på ett positivt sätt genom att genomföra upphandlingar som drar nytta av den konkurrens som finns på marknaden och att utförarna får möjlighet att vid placering jämföras på lika villkor. Därför arbetar vi för att få transparens i pris och kvalitet så varje kommun och utförare i förväg kan förutspå kostnaderna för en placering. 

Utveckling: Kategorin kommer under kommande år närma sig kommuner och branschen för att vara så relevanta som möjligt för socialtjänsten i deras viktiga arbete. Vi kommer att arbeta för att förbättra upphandling och tekniskt stöd vid placering och utveckla arbetet med uppföljning av ramavtal samt identifiera nya upphandlingsområden inom socialtjänstens ansvarsområden.

Ramavtal inom Sociala tjänster

Namn Nuvarande avtalstid Min status
HVB vuxna med missbruk 2016 -
Konsulentstödd familjehemsvård 2016 -
Stödboende 2017 2023-03-31 -
Uppföljandekontroll inom socialtjänsten 2018 2024-03-06 -
HVB - Barn och unga 2017 2023-02-14 -

Pågående upphandlingar inom Sociala tjänster

Upphandling Status Sista datum för anbud Planerad avtalsstart
HVB Vuxna med missbruk 2019 Pågående - September 2021
Konsulentstödd familjehemsvård 2019 Överprövad - September 2021
Stödboende 2022 Planerad - April 2023
HVB Barn och Unga 2022 Planerad - Februari 2023