Adda

Sociala tjänster

Kategorin stöttar socialtjänsten med ramavtal, digitalt avropsstöd och uppföljning inom HVB, Konsulentstödd familjehemsvård och Stödboende.

Sociala tjänster

Här ser du hela Kategorin Sociala tjänsters erbjudande, urvalsdatabasen och uppföljning av ramavtalen.

Kontaktperson

Frida Skårner

Frida Skårner

Tel:
08-709 59 27
Skicka e-post

Kategoriansvarig Frida Skårner berättar om sin kategori

Att ha individen i fokus är viktigt även för oss som jobbar med upphandling inom sociala tjänster. Vårt mål är att skapa ramavtal där det tydligt framgår vilken kvalitet man får för pengarna och att informationen är jämförbar mellan olika verksamheter. Det ska vara enkelt att välja rätt boende utifrån behov och önskemål. För att bibehålla kvaliteten och en rättvis konkurrens under ramavtalsperioden arbetar vi med uppföljning där vi säkerställer att rutiner och processer finns på plats och kontrollerar att det finns förutsättningar för verksamheterna att uppfylla kraven i våra ramavtal. 

Med våra ramavtal, urvalsdatabasen och kontinuerlig uppföljning kan socialtjänsten fokusera på sitt viktiga uppdrag, att följa upp individen och ge stöd till de som är placerade. 

Utveckling: Kategorin arbetar aktivt för att bättre förstå och vara relevanta i socialtjänstens vardag och framtida utmaningar. Vi fortsätter att utveckla vår avtalsportfölj, vårt digitala stöd - Urvalsdatabasen, vår uppföljning och anpassar det utifrån kommunernas behov över tid. 

Ramavtal inom Sociala tjänster

Namn Nuvarande avtalstid Min status
HVB - Barn och unga 2017 2023-02-14 -
HVB Vuxna med missbruk 2019 2025-09-14 -
Konsulentstödd familjehemsvård 2019 2025-09-14 -
Stödboende 2017 2023-03-31 -
Uppföljandekontroll inom socialtjänsten 2018 2024-03-06 -

Pågående upphandlingar inom Sociala tjänster

Upphandling Status Sista datum för anbud Planerad avtalsstart
HVB Barn och Unga 2022 Planerad - Februari 2023
Stödboende 2022 Pågående 52 dagar kvar (2022-08-24) April 2023