Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Sociala tjänster

Socialtjänsten har ett komplext och viktigt uppdrag. Med hjälp av våra ramavtal kan placeringsprocessen förenklas och kvaliteten öka. Med fokus på god och säker vård vill vi bidra till ökad kvalitet hos privata utförare och underlätta för socialtjänstens individ- och familjeomsorg när de placerar på våra ramavtal. Med individen i fokus ställer vi relevanta och kvalitetsdrivande krav. Vi genomför omfattande uppföljning och tillhandhåller ett digitalt stöd för matchning så att det ska bli enklare att hitta rätt boende utifrån individens behov och önskemål. Vårt arbete sker i aktiv samverkan med andra aktörer såsom SKR, kommuner, leverantörer och akademin.

Nya ramavtal inom HVB och Stödboende på gång

I början av 2023 är våra nya ramavtal inom HVB Barn och unga samt Stödboende klara att börja användas. Avtalen innehåller flera förbättringar, till exempel höjs kompetenskraven och det blir enklare att utesluta oseriösa leverantörer. En annan nyhet är att samtliga 290 kommuner nu kan avropa på avtalen!
Läs mer om HVB Barn och unga 2022 
Läs mer om Stödboende 2022

Se filmen om Sociala tjänster

Här ser du hela kategorins erbjudande, information om urvalsdatabasen och hur vi följer upp avtalen. Klicka i filmrutan ovan för att se filmen. 

Vi följer upp verksamheter för att säkerställa god kvalitet

Avtalsuppföljning är viktig för att säkra kvaliteten i de verksamheter som är anslutna till våra ramavtal. Därför säkerställer vi att leverantörerna är seriösa och håller just nu på med en uppföljning av 100 verksamheter inom HVB Barn och Unga samt Stödboende. Resultatet presenteras i början av 2023!

Ramavtal inom Sociala tjänster

Namn Nuvarande avtalstid Min status
HVB - Barn och unga 2017 2023-02-14 -
HVB Vuxna med missbruk 2019 2025-09-14 -
Konsulentstödd familjehemsvård 2019 2025-09-14 -
Stödboende 2017 2023-03-31 -
Uppföljandekontroll inom socialtjänsten 2018 2024-03-06 -

Pågående upphandlingar inom Sociala tjänster

Upphandling Status Sista datum för anbud Planerad avtalsstart
HVB Barn och Unga 2022 Utvärderas - Februari 2023
Stödboende 2022 Utvärderas - April 2023
Uppföljandekontroll inom socialtjänster 2023 Förstudie - Mars 2024

Aktuellt

Illustration av förstoringsglas 27 september 2022 | Krönika | Juridik

Ny uteslutningsgrund ska bidra till uteslutning av oseriösa leverantörer

I februari 2022 kom nya regleringar för upphandling av sociala tjänster. De innebär att upphandlande myndigheter nu har möjlighet att forma egna grunder för att utesluta leverantörer. Anna Larsson har i tidigare krönikor skrivit om fördelarna med de nya reglerna. Nu använder vi på Adda Inköpscentral för första gången en ny uteslutningsgrund i upphandlingar av HVB samt stödboenden för barn och unga.

Har du frågor?

Har du frågor kring hur du avropar från avtalen, ring 08 525 029 96 eller mejla inkopscentralen@adda.se

Frida Skårner

Kategoriansvarig Sociala tjänster, Adda Inköpscentral
Tel:
08 709 59 27
Mobil:
076 761 58 27
Skicka e-post