Adda

Sociala tjänster

Kategorin Sociala tjänster omfattar ramavtal för externa placeringar inom Individ- och familjeomsorgen bestående av tre olika placeringsformer: HVB, konsulentstödd familjehemsvård och stödboende.

Kontaktperson

Jenny Åberg

Jenny Åberg

Tel:
040-661 62 16
Skicka e-post

Avtalsansvarig Jenny Åberg berättar om sin kategori

"När det gäller externa placeringar är det viktigt att det blir rätt både före och efter. Därför erbjuder vi en urvalsdatabas kopplad till varje ramavtal. Med hjälp av den kan handläggaren hitta rätt utförare utifrån individens behov och önskemål. För de kommuner som går med i upphandlingarna erbjuds en samordnad uppföljning där vi delar på uppföljningsansvaret. Vi har också ett avtal som omfattar en extern konsult för att genomföra uppföljningar av kravet på tjänsten inom HVB.

Utveckling: Vi följer branschens utveckling och hur behovet av placeringsformerna stödboende och konsulentstödd familjehemsvård ser ut framöver med stort intresse."