Belöningsleksaker 2019

Avtalet omfattar belöningsleksaker, vilka kan definieras som enklare leksaker som delas ut till barn i samband med exempelvis vård hos sjukvården eller tandläkarmottagningar. Dessa produkter brukar också användas av speciallärare och andra pedagoger.

Frågor om ramavtalet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Belöningsleksaker 2019

2020-06-17 till 2024-06-16

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Avtalstiden är 2 år med option att förlänga i ytterligare 1+1 år.

Den här upphandlingen har tagit fasta på just material- och kemikalieinnehåll samt säkerhet. I samarbete med Konsumentverket och Kemikalieinspektionen har det ställts lagenliga miljö- och säkerhetskrav.

Sammanställning av miljönivåerna i avtalet:

 • Miljönivå 1 – Lagstadgad nivå (krav)
 • Miljönivå 2 – Fritt från PVC
 • Miljönivå 3 – Avancerade kemikaliekrav

Om ni önskar mer information om vilka krav och kriterier vardera miljönivå uppfyller, eller hur det etiska och sociala kriteriet är utformat, vänligen se upphandlingsdokumentet under fliken Leverantörer – Visa avtalet i Tendsign.

Ramavtalet omfattar

Produkterna är uppdelade i olika produktområden och prisgrupper. I listan nedan ser du exempel på produkter inom respektive område. Längre ner ser du även prisgrupperna. 

Produktområden

Produktområde A – Leksaker:

 • leksaksbilar
 • tatueringar
 • plastdjur

Produktområde B - Pyssla och läsa:

 • små böcker
 • färgpennor
 • suddgummin

Produktområde C – Lärande och pedagogik:

 • små pussel och klurigheter
 • enklare pussel
 • förstoringsglas

Produktområde D – för barn 0-3 år:

Belöningsleksaker för barn 0-3 år ska uppfylla de, enligt gällande lagstiftning, strängare säkerhetskraven som ställs på leksaker till barn under 3 år. Detta produktområde kan innefatta produkter från övriga ovannämnda produktområden (A-C) så länge de uppfyller säkerhetskraven.

Prisgrupper

 • Prisgrupp 1: >0–2 kr
 • Prisgrupp 2: >2–5 kr
 • Prisgrupp 3: >5–10 kr
 • Prisgrupp 4: >10–20 kr
 • Prisgrupp 5: >20–40 kr
 • Prisgrupp 6: >40–70 kr
 • Prisgrupp 7: >70–100 kr

Så avropar och beställer du

Avrop och beställning sker genom en särskild fördelningsnyckel. En steg för steg beskrivning hur en beställning går till ligger i avropsvägledningen under fliken Stöddokument. Produktsortiment med avtalade priser ligger dels i prislistorna under fliken Leverantörer – Visa avtalet i Tendsign samt i leverantörernas webbutiker innehållandes enbart avtalade produkter.

Leverantörskontroll med anledning av sanktioner mot Ryssland

Ramavtalet kontrollerat i september 2022.
Läs mer om vad kontrollen innebär här.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

 2. Läs avropsvägledningen

  Beställaren rekommenderas att läsa avropsvägledningen som ligger under fliken Stöddokument innan första beställningen läggs.

 3. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. 

 4. Titta i befintliga prislistor

  Välj ut de produkter via antingen prislista, internt e-handelssystem eller leverantörernas webbutiker, som bäst uppfyller era behov och kriterier. Ta hjälp av nedanstående kriterier. Dessa är inte rangordnade. Ni bestämmer själva vilka kriterier som är viktigast och vilka ni vill basera era beställningar på. Observera att beställaren vid varje avropstillfälle ska kunna påvisa vilka kriterier som låg bakom en beställning och varför vald leverantör bäst uppfyllde behovet. Inköpscentralen rekommenderar att ni som beställande verksamhet dokumenterar vilka kriterier som ligger till grund för varje köp.

  • Barnens ålder
  • Miljöhänsyn
  • Social och etisk hänsyn
  • Belöningsleksakens pris
  • Belöningsleksakens funktionalitet
  • Belöningsleksakens individanpassning
  • Belöningsleksakens målgruppsanpassning
  • Vilket/vilka material belöningsleksaken består av
  • Angivna antal produkter per beställningsförpackning
 5. Frångå inte villkoren

  Som beställare ansvarar du själv för att avrop sker inom ramen för villkoren i ramavtalet och i enlighet med LOU (Lagen om offentlig upphandling). Du får till exempel inte "rikta" ditt avrop mot en särskild ramavtalsleverantör. Alla ska konkurrera på lika villkor.

 6. Beställ

  Skicka en beställning/beställningsförfrågan till den eller de leverantörer som bäst tillgodoser ert behov genom antingen e-post, kundtjänst per telefon, internt e-handelssystem eller leverantörens webbutik. Kontaktuppgifter ligger under fliken Leverantörer. Kontakta leverantörerna om ni önskar kunna lägga beställningar via ert interna e-handelssystem eller leverantörens webbutik. Mer information om beställningar via e-handel ligger i avropsvägledningen.

 7. Orderbekräftelse

  Leverantören/leverantörerna lämnar orderbekräftelse/-r på produkterna som beställdes.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad under fliken Stöddokument.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.