Läromedel 2017

Ramavtalet omfattar ett brett utbud av tryckta och digitala läromedel för både grundskola och vuxenutbildning. Syftet är att tillmötesgå de olika krav och förutsättningar som finns i den svenska skolan i olika årsklasser och på olika nivåer.

Frågor om ramavtalet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Läromedel 2017

2019-02-01 till 2023-01-30

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Avtalstiden är 2 år med option att förlänga i ytterligare 1 + 1 år.

Ramavtalet Läromedel 2017 omfattar

Ramavtalet för läromedel är ett komplett avtal för alla typer av läromedel. Det omfattar både svenska läromedel (skrivna på svenska och utländska språk) och utländska läromedel, liksom tillhörande tjänster och utbildningsmaterial.

Genom avtalet kan du beställa tryckta, digitala och lästa läromedel för undervisning i:

 • grundskola
 • gymnasieskola
 • kommunal vuxenutbildning och
 • kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

Så avropar och beställer du

Ramavtal är tecknat med en leverantör. Beställningar görs från ramavtalsleverantörens webbutik.

Hitta mer information under flikarna

Under fliken Stöddokument finns samlad information om hur du använder ramavtalet. Där finns en avropsvägledning med information om hur ramavtalet används och en lista över de krav som ställdes i upphandlingen.

Under fliken Leverantörer hittar du de fullständiga ramavtalsvillkoren och uppgifter om leverantören.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/landsting/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Inköpscentralens kundsupport.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet.
 3. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning vid ditt avrop.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal.

Du kan använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.