Musikinstrument 2019

Ramavtalet gäller under fyra år. När ramavtalet löpt i 18 månader har Inköpscentralen rätt att säga upp ramavtalet med sex månaders uppsägningstid.

Musikinstrument 2019

2021-04-01 till 2025-03-31

Ramavtalet gäller under fyra år. När ramavtalet löpt i 18 månader har Inköpscentralen rätt att säga upp ramavtalet med sex månaders uppsägningstid.

 

avtalskort_musikinstrument2019_450x300.jpg

Avtalskort Musikinstrument 2019.pdf (207 kB, nytt fönster)

All information om ramavtalet samlat i ett avtalskort.

Här får du snabbt och överskådligt information om ramavtalet

Ramavtalet omfattar

På ramavtalet finns det 22 olika anbudsområden:

 • A1 - Bleckblåsinstrument
 • A2 - Enkla rörbladsinstrument
 • A3 - Dubbla rörbladsinstrument
 • A4 - Flöjt
 • A5 - Övriga blåsinstrument exklusive övriga bleckblåsinstrument och övriga dubbla rörbladsinstrument

 • B1 - Piano
 • B2 - Synt
 • B3 - Flygel
 • B4 - Elorgel
 • B5 - Övriga klaviaturinstrument

 • C1 - Trumset
 • C2 - Orkesterslagverk
 • C3 - Övriga percussioninstrument exklusive övriga orkesterslagverk

 • D1 - Gitarr
 • D2 - Basgitarr
 • D3 - Övriga stränginstrument, knäpp
 • D4 - Fiol
 • D5 - Cello
 • D6 - Kontrabas
 • D7 - Övriga stränginstrument, stråk

 • E1 - Världsmusikinstrument

 • F1 - Övriga digitala instrument, digitala tillbehör och programvaror

Mer utförlig information om vad som ingår i de olika anbudsområden finns i avropsvägledningen.

Så avropar och beställer du

Avrop och beställning sker efter att du valt produkt utifrån en dynamisk rangordning. En steg för steg- beskrivning hur en beställning går till ligger i avropsvägledningen under fliken Stöddokument. Den dynamiska rangordningen ger dig stora möjligheter att avropa den produkt du behöver.

Stöd för avrop

Under fliken Stöddokument finns en avropsvägledning med utförlig information om hur du avropar på avtalet. Där finns också en lista med de olika leverantörerna och deras olika sortiment för att du ska veta vem som säljer vad. Vi har även delat in det i de olika anbudsområdena.

Leverantörskontroll med anledning av sanktioner mot Ryssland

Ramavtalet kontrollerat i september 2022.
Läs mer om vad kontrollen innebär här.

 

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. 

 3. Titta i befintliga sortimentslistor

  Vid särskild fördelningsnyckel hämtas sortimentet från leverantörernas listor. Beställningen sker ifrån den leverantör som bäst motsvarar kravet och behovet till lägst kostnad.

 4. Följ mallarna när du gör ditt avrop

  Följ instruktioner och eventuella mallar under fliken Stöddokument. Det underlättar för ramavtalsleverantörerna att besvara din förfrågan samt ökar dessutom deras möjlighet att hitta en så bra lösning som möjligt.

 5. Frångå inte villkoren

  Som beställare ansvarar du själv för att avrop sker inom ramen för villkoren i ramavtalet och i enlighet med LOU (Lagen om offentlig upphandling). Du får till exempel inte "rikta" ditt avrop mot en särskild ramavtalsleverantör. Alla ska konkurrera på lika villkor.

 6. Skicka ditt avrop till ramavtalsleverantörerna

  Bland stöddokumenten finns information om vilka leverantörer du ska skicka ditt avrop till. Kontaktuppgifter finns även under fliken Leverantörer. Uppge tydligt i vilket format du vill få in leverantörernas anbud.

 7. Teckna eventuellt kontrakt

  Nu tecknar du eventuellt kontrakt med vinnande leverantör. I vissa fall finns kontraktsmall under Stöddokument. Tänk på att kontraktets längd och villkor måste följa ramavtalsvillkoren. 

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad i Tendsign.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Skrivet om avtalet