Adda

Välfärdsteknologi

Kategorin Välfärdsteknik omfattar produkter och tjänster som genomgår en förändring, till exempel ett teknikskifte eller effektivisering i någon form. Kategorin erbjuder för närvarande digitala trygghetslarm till äldre och funktionsnedsatta – men fler ramavtal kommer tillkomma.

Kontaktperson

Yvonne Tonnquist

Yvonne Tonnquist

Tel:
08 709 59 61
Skicka e-post

Avtalsansvarig Yvonne Tonnquist berättar om sin kategori

"Det råder en stor demografisk förändring. Den åldrande befolkningen ökar vilket ger stort gap mellan arbetsföra personer och vad dessa ska finansiera. För att möta utmaningarna inom äldrevården behöver vi arbeta smartare, ett sätt är att digitalisera. Syftet med ramavtalet Trygghetslarm och larmmottagning var att driva övergången från analog teknik till digital kommunikation och göra larmsystemen mer tillförlitliga. Men det är bara början. Trygghetsskapande teknik är en stor tillväxtmarknad som kan bidra till ökad trygghet, delaktighet och självständighet för alla - oavsett funktionsförmåga, ålder eller kön.

Utveckling: Inom kategorin samverkar jag bland annat med SKR:s beställargrupp för välfärdsteknologi. Gruppens syfte är att öka förmågan till goda inköp av välfärdsteknik och andra digitala lösningar inom vård- och omsorgssektorn. Jag träffar också olika nätverk, kunder, leverantörer, avtals- och referensgrupper."

Ramavtal inom Välfärdsteknologi

Namn Nuvarande avtalstid Min status
Trygghetslarm och larmmottagning 2019 2026-05-15 -