Trygghetslarm och larmottagning 2019

De tillfälliga ramavtalen ska möta det ökade behovet av digitala trygghetstjänster och produkter som möjliggör för äldre och personer med funktionsnedsättning att tryggt bo kvar hemma och kunna tillkalla hjälp vid behov.

Frågor om ramavtalet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Trygghetslarm och larmmottagning 2019

2020-12-11 till 2022-06-10

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för det tillfälliga ramavtalet. Avtalstiden är maximalt 18 månader och det finns ingen möjlighet till förlängning.

i
Leverantörer flaggar för leveransförseningar på grund av komponentbrist. Viktigt att ni förbereder era avrop och installationer i god tid. Inom ramavtalet har den globala komponentbristen påverkat förmågan att leverera produkter inom området. Det är svårt att förutsäga hur tillverkningen av hårdvara ser ut framöver från leverantörerna.

Ramavtalet omfattar

De tillfälliga ramavtalen omfattar digitala stationära trygghetslarm. Vidare ingår larmmottagning, kommunikationen mellan trygghetslarmet och larmmottagningen samt tillhörande tjänster och produkter så som tillbehörslarm, installation, utbildning, service och support i upphandlingen.

Följande delområden omfattas av de tillfälliga ramavtalen:

 • Delområde 1 - Stationära trygghetslarm och larmmottagning - hela larmkedjan
 • Delområde 2 - Stationära trygghetslarm
 • Delområde 3 – Larmmottagning

Delområde 4 - Mobila trygghetslarm och larmmottagning - hela larmkedjan samt delområde 5 - Mobila trygghetslarm går för närvarande inte att avropa från det tillfälliga ramavtalet.

Vad gäller delområde 1 (Stationära trygghetslarm och larmmottagning - hela larmkedjan) och delområde 2 (Stationära trygghetslarm), tar dessa delområden i första hand sikte på stationära trygghetslarm för ordinärt boende, men den upphandlade utrustningen i delområde 1 och 2 kan användas i särskilt boende.

De tillfälliga ramavtalen omfattar hyra och köp av trygghetslarm och tillbehör.

Stöd för avrop

Hör gärna av dig om du har frågor och funderingar inför eller under ditt avrop.

Inköpscentralen erbjuder dig som använder våra svarsmallar vid avrop en kostnadsfri genomläsning och vägledning av underlaget inför er förnyade konkurrensutsättning.

Vi återkopplar normalt efter cirka 15 arbetsdagar. Tiden kan variera något beroende på antal genomläsningar vi arbetar med för tillfället. När du skickar in ditt underlag får du en uppskattad tid för svar. Mejla era underlag till inkopscentralen@adda.se.

Under ramavtalets löptid följer vi upp ramavtalsleverantörerna vilket underlättar kommunernas egen hantering och uppföljning.

Överlåtelse godkänd

Överlåtelsen mellan Doro AB (556161-9429) och Careium Sweden AB (556569-9740) är godkänd av Inköpscentralen med oförändrade villkor. Datumet då detta börjar gälla är planerat till 2021-12-01.

Avropsstopp delområde 1 och 3 - Svan Care

Med anledning av att Svan Care i nuläget inte kan uppfylla kraven om att all kommunikation med brukare i larmmottagningen ska genomföras på svenska har vi tillsammans med Svan Care kommit fram till att de inte får lämna avropssvar på delområde 1 - hela larmkedjan och delområde 3 - Larmmottagning. Svan Care får fortsatt lämna avropssvar på delområde 2 - Stationära trygghetslarm.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Inköpscentralens kundsupport.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. Exempelvis: Vilket behov har ni idag och i framtiden? Vilka är de nuvarande och kommande volymerna? Vad är kostnaderna för produkter och tjänster idag – och hur ser budgeten ut framöver?

  Tänk på att en bra behovsanalys ger förutsättning till en bra affär!

 3. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning när du gör din förnyade konkurrensutsättning.

 4. Gör din förnyade konkurrensutsättning

  I din förnyade konkurrensutsättning har du möjlighet att precisera kraven som finns i ramavtalet till att passa just dina behov. En förnyad konkurrensutsättning kan se olika ut, från att endast efterfråga pris till en mer komplex förfrågan.

 5. Följ mallarna

  Vi rekommenderar att du använder mallarna för förnyad konkurrensutsättning under Stöddokument, beskriv gärna även din verksamhets förutsättningar. Det underlättar för ramavtalsleverantörerna att besvara din förfrågan samt ökar dessutom deras möjlighet att hitta en så bra lösning som möjligt.

 6. Frångå inte villkoren

  Som beställare ansvarar du själv för att avrop sker inom ramen för villkoren i ramavtalet och i enlighet med LOU (Lagen om offentlig upphandling). Du får till exempel inte "rikta" ditt avrop mot en särskild ramavtalsleverantör. Alla ska konkurrera på lika villkor.

 7. Skicka din förnyade konkurrensutsättning till ramavtalsleverantörerna

  Bland stöddokumenten finns information om vilka leverantörer du ska skicka din förnyade konkurrensutsättning till. Kontaktuppgifter finns även under fliken Leverantörer. Uppge tydligt i vilket format du vill få in leverantörernas anbud.

 8. Utvärdera anbuden

  De anbud du får in värderar du utifrån de kriterier du beskrivit i din förfrågan.

 9. Skicka tilldelningsbeslut

  När utvärderingen är klar skickar du ett tilldelningsbeslut till alla ramavtalsleverantörer som lämnat anbud. Har du använt avtalsspärr, ska du vänta tills denna löpt ut innan du kan teckna kontrakt med vinnande leverantör. 

 10. Teckna kontrakt

  Nu tecknar du kontrakt med vinnande leverantör. I vissa fall finns kontraktsmall under Stöddokument. Tänk på att kontraktets längd och villkor måste följa ramavtalsvillkoren.

  Behöver du ytterligare hjälp kan du alltid kontakta Inköpscentralens kundsupport.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad i Tendsign.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Historik och viktiga händelser

Överprövning

2021-11-11: Kammarrätten i Stockholm meddelade den 8 november att Förvaltningsrätten i Stockholms dom i mål nummer 15855-21 har överklagats.

Inköpscentralen är därför tills vidare förhindrad att ingå ramavtal. Kammarrättens målnummer är 8185-21.

Information om namnbyte

2021-11-01: NEAT Electronics AB byter namn till Legrand Care. De behåller samma organisationsnummer: 556384-0171.

Information om överlåtelse av Trygghetslarm 2019 mellan Doro AB och Careium Sweden AB

2021-10-20: Överlåtelsen mellan Doro AB (556161-9429) och Careium Sweden AB (556569-9740) är godkänd av Inköpscentralen med oförändrade villkor och börjar gälla från och med 2021-11-01.

Information juli 2021

2021-06-21 nåddes Doros kunder av information att styrelsen i Doro AB (publ.) har beslutat att förbereda en särnotering av affärsområdet Doro Care.

Ett led i dessa förberedelser är att flytta över Doro AB:s verksamhet inom affärsområdet Doro Care till ett helägt dotterbolag, Careium Sweden AB, 556569-9740 (“Careium Sweden AB”)

Adda Inköpscentral följer ordinarie rutiner för överlåtelse av ramavtal och en godkänd överlåtelse kan som tidigast vara på plats under tidig höst 2021.

Kunder som är avropsberättigade och avropar från ramavtalet Trygghetslarm och larmmottagning 2019 har rättighet, men inte skyldighet att överlåta kontrakt enligt ramavtalet. De har också rätt att invänta Adda Inköpscentrals beslut om ramavtalsöverlåtelse. Fakturor får inte överlåtas utan att den upphandlande myndigheten har godkänt det skriftligt.

Enligt ramavtalet har endast antagna leverantörer rätt att lämna anbud i förnyade konkurrensutsättningar och därefter teckna kontrakt.

Vid frågor, kontakta:

Adda inköpscentral, inkopscentralen@adda.se, 08-525 029 96 eller

Doro AB, Martin Puumalainen Martin.Puumalainen@doro.com 073-071 13 71 till och med 12 juli 2021 och därefter Paula Eninge paula.eninge@doro.com 070-884 46 19