Trygghetslarm och larmottagning 2019

De tillfälliga ramavtalen ska möta det ökade behovet av digitala trygghetstjänster och produkter som möjliggör för äldre och personer med funktionsnedsättning att tryggt bo kvar hemma och kunna tillkalla hjälp vid behov.

Frågor om ramavtalet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Trygghetslarm och larmmottagning 2019

2020-12-11 till 2022-06-10

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för det tillfälliga ramavtalet. Avtalstiden är maximalt 18 månader och det finns ingen möjlighet till förlängning.

Ramavtalet omfattar

De tillfälliga ramavtalen omfattar digitala stationära trygghetslarm. Vidare ingår larmmottagning, kommunikationen mellan trygghetslarmet och larmmottagningen samt tillhörande tjänster och produkter så som tillbehörslarm, installation, utbildning, service och support i upphandlingen.

Följande delområden omfattas av de tillfälliga ramavtalen:

 • Delområde 1 - Stationära trygghetslarm och larmmottagning - hela larmkedjan
 • Delområde 2 - Stationära trygghetslarm
 • Delområde 3 – Larmmottagning

Vad gäller delområde 1 (Stationära trygghetslarm och larmmottagning - hela larmkedjan) och delområde 2 (Stationära trygghetslarm), tar dessa delområden i första hand sikte på stationära trygghetslarm för ordinärt boende, men den upphandlade utrustningen i delområde 1 och 2 kan användas i särskilt boende.

De tillfälliga ramavtalen omfattar hyra och köp av trygghetslarm och tillbehör.

Stöd för avrop

Hör gärna av dig om du har frågor och funderingar inför eller under ditt avrop.

Inköpscentralen erbjuder utan kostnad alla som använder Inköpscentralens svarsmallar vid avrop en genomläsning inför er förnyade konkurrensutsättning. Vi fokuserar på att säkerställa att kraven är tydligt formulerade, mejla era underlag till inkopscentralen@adda.se.

Under semesterperioden mellan den 15 juni och 9 augusti har vi inte möjlighet att genomföra kvalitetssäkringar och de underlag som skickas in under denna period besvaras efter den 9 augusti.

Den normala handläggningstiden av kvalitetsgranskningar är 15 arbetsdagar. Tiden kan variera något beroende på antal granskningar vi arbetar med för tillfället, det viktigaste är alltid att alla kvalitetsgranskningar håller hög kvalitet. När du skickar in din granskning får du en uppskattad tid för svar.

Under ramavtalets löptid följer vi upp ramavtalsleverantörerna vilket underlättar kommunernas egen hantering och uppföljning.

Eventuella leveransstörningar på sikt på grund av pandemin

Inom ramavtalet har den globala komponentbristen påverkat förmågan att leverera produkter inom området. Det är svårt att förutsäga hur tillverkningen av hårdvara ser ut framöver från leverantörer. I nuläget ser leveranskapacitet god ut hos våra leverantörer, och vi informerar om detta skulle ändras.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Inköpscentralens kundsupport.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. Exempelvis: Vilket behov har ni idag och i framtiden? Vilka är de nuvarande och kommande volymerna? Vad är kostnaderna för produkter och tjänster idag – och hur ser budgeten ut framöver?

  Tänk på att en bra behovsanalys ger förutsättning till en bra affär!

 3. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning när du gör din förnyade konkurrensutsättning.

 4. Gör din förnyade konkurrensutsättning

  I din förnyade konkurrensutsättning har du möjlighet att precisera kraven som finns i ramavtalet till att passa just dina behov. En förnyad konkurrensutsättning kan se olika ut, från att endast efterfråga pris till en mer komplex förfrågan.

 5. Följ mallarna

  Vi rekommenderar att du använder mallarna för förnyad konkurrensutsättning under Stöddokument, beskriv gärna även din verksamhets förutsättningar. Det underlättar för ramavtalsleverantörerna att besvara din förfrågan samt ökar dessutom deras möjlighet att hitta en så bra lösning som möjligt.

 6. Frångå inte villkoren

  Som beställare ansvarar du själv för att avrop sker inom ramen för villkoren i ramavtalet och i enlighet med LOU (Lagen om offentlig upphandling). Du får till exempel inte "rikta" ditt avrop mot en särskild ramavtalsleverantör. Alla ska konkurrera på lika villkor.

 7. Skicka din förnyade konkurrensutsättning till ramavtalsleverantörerna

  Bland stöddokumenten finns information om vilka leverantörer du ska skicka din förnyade konkurrensutsättning till. Kontaktuppgifter finns även under fliken Leverantörer. Uppge tydligt i vilket format du vill få in leverantörernas anbud.

 8. Utvärdera anbuden

  De anbud du får in värderar du utifrån de kriterier du beskrivit i din förfrågan.

 9. Skicka tilldelningsbeslut

  När utvärderingen är klar skickar du ett tilldelningsbeslut till alla ramavtalsleverantörer som lämnat anbud. Har du använt avtalsspärr, ska du vänta tills denna löpt ut innan du kan teckna kontrakt med vinnande leverantör. 

 10. Teckna kontrakt

  Nu tecknar du kontrakt med vinnande leverantör. I vissa fall finns kontraktsmall under Stöddokument. Tänk på att kontraktets längd och villkor måste följa ramavtalsvillkoren.

  Behöver du ytterligare hjälp kan du alltid kontakta Inköpscentralens kundsupport.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad i Tendsign.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.