Hälso- och sjukvårdsmaterial 2018

Ramavtal Hälso- och sjukvårdsmaterial täcker det huvudsakliga behovet av hälso- och sjukvårdsmaterial av förbrukningskaraktär.

Frågor om ramavtalet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Hälso- och sjukvårdsmaterial 2018

2020-05-09 till 2024-05-08

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Avtalstiden är 2 år med option att förlänga i ytterligare 1 + 1 år.

i
Under fliken Stöddokument längre ner på sidan finns information om beställningar inför jul och nyår. Där finns även ett brev från leverantören OneMed med information om hur den globala pandemin och dess pågående följdeffekter kan påverka leveranssäkerheten under de kommande månaderna.

Information 8 april 2021

Under coronapandemin har det funnits möjlighet att beställa produkter som det varit brist på genom avtalet Bristvaror till kommunala vård- och omsorgsverksamheter. Beställningar har kunnat ske på ett förenklat sätt genom en särskild webbutik. Detta avtal upphör den 12 april.

Då vi vet att webbutiken är mycket uppskattad så kommer det fortfarande att vara möjligt att beställa produkter som det varit brist på, men nu via Hälso- och sjukvårdsmaterial 2018. Vi är glada att kunna meddela att vår leverantör OneMed har god tillgång på alla produkter.

Webbutiken omfattat hand- och ytdesinfektion, förkläde med lång och kort ärm, latex-, nitril-, och vinylhandskar, munskydd och visir.

För att fortsätta använda webbutiken efter 12 april måste därför din organisation vara avropsberättigad enligt Hälso- och sjukvårdsmaterial 2018.

Avropsanmälan

Titta i fliken Är jag berättigad nedan om din organisation finns bland de avropsberättigade i ramavtalet. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i kommunen, regionen eller det kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, kontakta oss på telefonnummer 08 525 029 96 eller mejla oss.

Ramavtalets omfattning

Ramavtalet har en omfattning som sträcker sig från lättare förband till injektionsmaterial och instrument anpassade för exempelvis äldreomsorg, hemsjukvård, förskola/skola och regioner.

I ramavtalet ingår också kostnadsfri vägledning och utbildning kopplad till de produkter som omfattas av ramavtalet.

Upphandlingen är indelad i två avtalsområden och OneMed är ensam leverantör för båda områdena.

Förbandsmaterial och sårvård – A

Exempel:

 • Förband
 • Kompresser
 • Häftor
 • Tejp
 • Bindor
 • Bandage
 • Fixering
 • Plåster
 • Sårtvätt
 • Första hjälpen-tavlor

Hälso- och sjukvårdsmaterial – B

Exempel:

 • Handskar
 • Skyddsutrustning
 • Desinfektionsmedel
 • Personliga hygienprodukter
 • Injektions- och infusionsmaterial
 • Provtagningsmaterial
 • Riskavfallskärl
 • Instrument
 • Inkontinensprodukter
 • Medicinska förbrukningsartiklar

Kort om priser

I upphandlingen har en varukorg använts för att utvärdera pris på de produkter som enligt statistik köps mest inom detta område. Produkterna som ingått i varukorgen har generellt sett mer pressade priser och är markerade i prisbilagan. För den som använder katalog i e-handelssystem rekommenderas att de produkter som ingått i varukorgen markeras med ”tumme upp” eller liknande.

Utöver varukorgen har leverantören prissatt ett omfattande övrigt sortiment av produkter för att tillgängliggöra ett brett sortiment av hälso- och sjukvårdsartiklar.

Prislistan ligger bland övriga avtalshandlingar.

Vägledning

I avropsvägledningen finns samlad information om hur ramavtalet kan användas och i bilagan ”krav på varorna och utförandevillkor” finns alla krav som ställdes i upphandlingen, du hittar dokumenten under fliken Stöddokument.

Under fliken Leverantörer hittar du de fullständiga ramavtalsvillkoren, samtliga avtalshandlingar och uppgifter om leverantören.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Inköpscentralens kundsupport.

 2. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning vid ditt avrop.

 3. Kontakta leverantören

  Titta under fliken Leverantörer. Där hittar du kontaktuppgifter både till den som tar emot löpande beställningar och avtalsansvarig.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad i Tendsign.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.