Hälso- och sjukvårdsmaterial 2018

Ramavtal Hälso- och sjukvårdsmaterial täcker det huvudsakliga behovet av hälso- och sjukvårdsmaterial av förbrukningskaraktär.

Frågor om ramavtalet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Hälso- och sjukvårdsmaterial 2018

2020-05-09 till 2024-05-08

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Avtalstiden är 2 år med option att förlänga i ytterligare 1 + 1 år.

Information 8 april 2021

Under coronapandemin har det funnits möjlighet att beställa produkter som det varit brist på genom avtalet Bristvaror till kommunala vård- och omsorgsverksamheter. Beställningar har kunnat ske på ett förenklat sätt genom en särskild webbutik. Detta avtal upphör den 12 april.

Då vi vet att webbutiken är mycket uppskattad så kommer det fortfarande att vara möjligt att beställa produkter som det varit brist på, men nu via Hälso- och sjukvårdsmaterial 2018. Vi är glada att kunna meddela att vår leverantör OneMed har god tillgång på alla produkter.

Webbutiken omfattat hand- och ytdesinfektion, förkläde med lång och kort ärm, latex-, nitril-, och vinylhandskar, munskydd och visir.

För att fortsätta använda webbutiken efter 12 april måste därför din organisation vara avropsberättigad enligt Hälso- och sjukvårdsmaterial 2018.

Avropsanmälan

Titta i fliken Är jag berättigad nedan om din organisation finns bland de avropsberättigade i ramavtalet. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i kommunen, regionen eller det kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, kontakta oss på telefonnummer 08 525 029 96 eller mejla oss.

Ramavtalets omfattning

Ramavtalet har en omfattning som sträcker sig från lättare förband till injektionsmaterial och instrument anpassade för exempelvis äldreomsorg, hemsjukvård, förskola/skola och regioner.

I ramavtalet ingår också kostnadsfri vägledning och utbildning kopplad till de produkter som omfattas av ramavtalet.

Upphandlingen är indelad i två avtalsområden och OneMed är ensam leverantör för båda områdena.

Förbandsmaterial och sårvård – A

Exempel:

 • Förband
 • Kompresser
 • Häftor
 • Tejp
 • Bindor
 • Bandage
 • Fixering
 • Plåster
 • Sårtvätt
 • Första hjälpen-tavlor

Hälso- och sjukvårdsmaterial – B

Exempel:

 • Handskar
 • Skyddsutrustning
 • Desinfektionsmedel
 • Personliga hygienprodukter
 • Injektions- och infusionsmaterial
 • Provtagningsmaterial
 • Riskavfallskärl
 • Instrument
 • Inkontinensprodukter
 • Medicinska förbrukningsartiklar

Kort om priser

I upphandlingen har en varukorg använts för att utvärdera pris på de produkter som enligt statistik köps mest inom detta område. Produkterna som ingått i varukorgen har generellt sett mer pressade priser och är markerade i prisbilagan. För den som använder katalog i e-handelssystem rekommenderas att de produkter som ingått i varukorgen markeras med ”tumme upp” eller liknande.

Utöver varukorgen har leverantören prissatt ett omfattande övrigt sortiment av produkter för att tillgängliggöra ett brett sortiment av hälso- och sjukvårdsartiklar.

Prislistan ligger bland övriga avtalshandlingar.

Vägledning

I avropsvägledningen finns samlad information om hur ramavtalet kan användas och i bilagan ”krav på varorna och utförandevillkor” finns alla krav som ställdes i upphandlingen, du hittar dokumenten under fliken Stöddokument.

Under fliken Leverantörer hittar du de fullständiga ramavtalsvillkoren, samtliga avtalshandlingar och uppgifter om leverantören.

Webbinarium

Missade du vårt webbinarium om övergången från Bristvaror till kommunala vård- och omsorgsverksamheter 2020 till Hälso- och sjukvårdsmaterial 2018? Nu kan du se inspelningen i efterhand, filmen är tillgänglig till 12 maj.
Till inspelningen

Information om leveranser och corona

Information från OneMed 

2020-05-06: På grund av det pågående utbrottet av coronavirus har kostnaderna för att leverera vissa av de artiklar som finns på ramavtalet ökat kraftigt. Det beror bland annat på problem med leveranser från de länder där artiklarna produceras samt ökade världsmarknadspriser på ingående råvaror och produkter.

För att försöka möjliggöra fortsatta leveranser har Inköpscentralen godkänt att leverantören OneMed tillfälligt får höja sina priser på vissa artiklar. Artiklar som påverkas är bland annat desinfektionsprodukter och personlig skyddsutrustning. Prishöjningarna gäller bara så länge utbrottet av coronavirus påverkar tillgången till artiklarna. Exakt vilka artiklar det gäller och vad de nya priserna är, framgår av den lista som Inköpscentralen publicerar tillsammans med övriga avtalshandlingar.

Prishöjningen gäller från och med att ramavtalet träder i kraft den 9/5. Du hittar prisinformation under fliken "Stöddokument" nedan.

2020-03-20: Med anledning av corona-situationen kan OneMed med kort varsel tvingas annullera restande artiklar (skyddsprodukter inkl desinfektion) på era ordrar. Detta för att undvika onödig väntan för er.

Det innebär att det kan uppstå diskrepans mellan leverans och orderbekräftelse och därmed fakturering. OneMed ber er ha förståelse för att ny pricat inte alltid hinner skickas och ber att ni själva justerar i era system under tiden.

Information från Postnord och OneMed

2020-03-13: Med anledning av risk för smitto-spridning av Corona har Postnord beslutat att leverans till anvisad plats inte kommer att utföras från och med 13/3. Leverans kommer att ske till lastkaj/reception eller annan lämplig plats på mottagaradressen. Beslutet gäller tills vidare.

Information om desinfektionsmedel och andningsskydd

2020-03-10: Just nu råder en global brist på desinfektionsmedel och andningsskydd. Inköpscentralen har kontinuerlig kontakt med leverantören, som meddelar att så länge kunder inte bunkrar förbrukningsartiklar så kommer de att klara av att leverera övriga produkter, och inte restnotera. Det är alltså väldigt viktigt att inga bunkrar, för allas bästa.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Inköpscentralens kundsupport.

 2. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning vid ditt avrop.

 3. Kontakta leverantören

  Titta under fliken Leverantörer. Där hittar du kontaktuppgifter både till den som tar emot löpande beställningar och avtalsansvarig.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad i Tendsign.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.