Hälso- och sjukvårdsmaterial 2018

Ramavtal Hälso- och sjukvårdsmaterial täcker det huvudsakliga behovet av hälso- och sjukvårdsmaterial av förbrukningskaraktär.

Med anledning av situationen i Ukraina har vi varit i kontakt med samtliga leverantörer på avtalet och ingen har i dagsläget rapporterat om någon påverkan på leveranser. Vi följer utvecklingen noga och analyserar hur den påverkar vår verksamhet och våra leveranser till offentlig sektor.

Frågor om ramavtalet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Hälso- och sjukvårdsmaterial 2018

2020-05-09 till 2024-05-08

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Avtalstiden är 2 år med option att förlänga i ytterligare 1 + 1 år.

Avropsanmälan

Titta i fliken Är jag berättigad nedan om din organisation finns bland de avropsberättigade i ramavtalet. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i kommunen, regionen eller det kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, kontakta oss på telefonnummer 08 525 029 96 eller mejla oss.

Ramavtalets omfattning

Ramavtalet har en omfattning som sträcker sig från lättare förband till injektionsmaterial och instrument anpassade för exempelvis äldreomsorg, hemsjukvård, förskola/skola och regioner.

I ramavtalet ingår också kostnadsfri vägledning och utbildning kopplad till de produkter som omfattas av ramavtalet.

Upphandlingen är indelad i två avtalsområden och OneMed är ensam leverantör för båda områdena.

Förbandsmaterial och sårvård – A

Exempel:

 • Förband
 • Kompresser
 • Häftor
 • Tejp
 • Bindor
 • Bandage
 • Fixering
 • Plåster
 • Sårtvätt
 • Första hjälpen-tavlor

Hälso- och sjukvårdsmaterial – B

Exempel:

 • Handskar
 • Skyddsutrustning
 • Desinfektionsmedel
 • Personliga hygienprodukter
 • Injektions- och infusionsmaterial
 • Provtagningsmaterial
 • Riskavfallskärl
 • Instrument
 • Inkontinensprodukter
 • Medicinska förbrukningsartiklar

Vägledning

I avropsvägledningen finns samlad information om hur ramavtalet kan användas och i bilagan ”krav på varorna och utförandevillkor” finns alla krav som ställdes i upphandlingen, du hittar dokumenten under fliken Stöddokument.

Under fliken Leverantörer hittar du de fullständiga ramavtalsvillkoren, samtliga avtalshandlingar och uppgifter om leverantören.

Preventivmedel

Från 2022-07-05 kommer kondomer och glidmedel tillhandahålls via Hälso och sjukvårdsavtalet.  I kommande upphandling av Hälso- och sjukvårdsmaterial kommer sortimentet av preventivmedel ses över.

Prisjustering

One Med Ab har begärt prisjustering för sitt sortiment. Från och med 1/6-2022 gäller nya priser. Prisökningen är 5,21%.

Priserna ska vara fasta under de första två åren, räknat från den tidpunkt då ramavtalet träder ikraft (2020-05-09), och får därefter på en parts begäran ändras en gång per år med den genomsnittliga förändringen av KPI.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

 2. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning vid ditt avrop.

 3. Kontakta leverantören

  Titta under fliken Leverantörer. Där hittar du kontaktuppgifter både till den som tar emot löpande beställningar och den som är avtalsansvarig.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad i Tendsign.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Historik och viktiga händelser

Kompletterande sortiment

Här finns en lista över självtester och snabbtester för provtagning av covid-19: Kompletterande sortiment ramavtal Hälso- och sjukvård 2018.pdf (93 kB, nytt fönster)

8 april 2021

Under coronapandemin har det funnits möjlighet att beställa produkter som det varit brist på genom avtalet Bristvaror till kommunala vård- och omsorgsverksamheter. Beställningar har kunnat ske på ett förenklat sätt genom en särskild webbutik. Detta avtal upphör den 12 april.

Det är fortfarande att vara möjligt att beställa produkter som det varit brist på, men nu via Hälso- och sjukvårdsmaterial 2018. Vår leverantör OneMed har god tillgång på alla produkter.

Webbutiken omfattar hand- och ytdesinfektion, förkläde med lång och kort ärm, latex-, nitril-, och vinylhandskar, munskydd och visir. För att fortsätta använda webbutiken efter 12 april måste därför din organisation vara avropsberättigad enligt Hälso- och sjukvårdsmaterial 2018.