Optune 2021

Ramavtalet gäller under fyra år. Från det att ramavtalet har löpt i 18 månader kan Inköpscentralen säga upp ramavtalet med sex månaders uppsägningstid. Inköpscentralens målsättning är att avtalen ska löpa hela avtalsperioden och eventuella förändringar kommuniceras i så god tid som möjligt.

Optune 2021

2022-06-09 till 2026-06-08

Ramavtalet gäller under fyra år. Från det att ramavtalet har löpt i 18 månader kan Inköpscentralen säga upp ramavtalet med sex månaders uppsägningstid. Inköpscentralens målsättning är att avtalen ska löpa hela avtalsperioden och eventuella förändringar kommuniceras i så god tid som möjligt.

Om ramavtalet

Varje år diagnostiseras omkring 400 fall av glioblastom i Sverige. Det är den vanligaste men också svåraste formen av maligna hjärntumörer.

Behandling med Optune ges för att bromsa tillväxten av glioblastom. Det är en underhållsbehandling som rekommenderas vid nydiagnostiserad glioblastom tillsammans med andra behandlingar. 

Ramavtalet omfattar

Hyra av Optune samt kringstjänster som:

 • användarutbildning av patienter och sjukvårdspersonal
 • service
 • reparationer

Så avropar och beställer du

Ramavtalet är tecknat med en leverantör, Novocure. När avropsanmälan är gjord avropar och beställer du genom att:

 1. Fylla i formuläret Beställning av behandlande läkare som är tillgänglig under fliken Stöddokument.
 2. E-posta formuläret till se@novocure.com

Stöd för avrop

En detaljerad guide för hur du går tillväga vid ditt avrop finns under fliken Avropa och beställ steg för steg.

Dokumenten du kan behöva som stöd och underlag vid avropet ligger under fliken Stöddokument.

Kontaktuppgifter till ramavtalsleverantören, publicerat ramavtal och övriga bilagor hittar du under fliken Leverantörer.

Leverantörskontroll med anledning av sanktioner mot Ryssland

Ramavtalet kontrollerat i september 2022.
Läs mer om vad kontrollen innebär här.

Information till dig som använder tidigare ramavtal 

Adda Inköpscentrals förra ramavtal Optune genom hyra samt kringtjänster löpte ut 2022-05-31. Personer i pågående behandling påverkas inte av övergången till det nya avtalet utan ni kan fortsätta använda det gamla avtalet behandlingstiden ut.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. 

 3. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning vid ditt avrop. En leverantör kan betyda per geografiskt område, delområde eller båda två. Säkerställ att du vet vad som gäller för just detta avtal.

 4. Kontakta leverantören

  Titta under fliken Leverantörer. Där hittar du kontaktuppgifter både till den som tar emot löpande beställningar och den som är avtalsansvarig.

 5. Teckna kontrakt

  Du kan nu teckna kontrakt med den som står som avtalsansvarig hos ramavtalsleverantören, kontraktet ska alltid följa ramavtalet. Ibland går det att göra köp inom ramavtalet utan att teckna kontrakt, då kan du beställa direkt hos angiven beställningskontakt. Avropsvägledningen bland stöddokumenten ger mer specifika detaljer, i vissa fall finns även kontraktsmall.

  Behöver du ytterligare hjälp, kontakta Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade organisationer som är publicerad under fliken Stöddokument.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade organisationer före andra uppgifter.

Skrivet om avtalet