Optune genom hyra samt kringtjänster

Det här ramavtalet är en hyrtjänst av den medicintekniska utrustningen Optune och tillhörande kringtjänster. Optune behandlar hjärntumörer med hjälp av elektriska fält och har visat sig effektiv vid behandling av patienter med nydiagnosticerad glioblastom.

Frågor om ramavtalet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post